بررسی وضعیت تورم مسکن در دی ماه سال ۱۴۰۱

وضعیت تورم مسکن در دی ماه سال 1401

با پایان دی ماه، حالا آمار تورم موجود در بازار مسکن منتشر شده است. به نظر می آید که در دی ماه سال جاری، تورم بازار مسکن کل کشور ۲.۸ درصد بوده است که نسبت به ماه پیشین هیچ تغییری نداشته است. البته تورم نقطه به نقطه ی مسکن نسبت به ماه قبل، روند کاهشی ۲.۲ درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش پرشین سازه ، آمارهایی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، به خوبی نشان می دهد که نرخ تورم ماهیانه مسکن در کل کشور ۲.۸ درصد بوده است. به این معنی که در قیاس با ماه پیشین هیچ تغییری نداشته است. البته این مسئله بدین معنی نیست که قیمت مسکن در دی ماه دچار رشد نشده است. بلکه به این معنیست که میزان رشد آن با ماه گذشته، یکسان بوده است.

البته تورم نقطه به نقطه در بازار مسکن، وضعیت جالبی در دی ماه نداشته است. مقایسه قیمت مسکن در دی ماه با ماه مشابه در سال گذشته نشان از تورم ۳۹.۵ درصدی دارد. البته در قیاس با ماه پیشین که عدد ۴۱.۷ درصد بود، روند کاهشی داشته است.

یکی دیگر از شاخص هایی که در آمارهای منتشر شده، بررسی شده است تورم سالیانه مسکن می باشد که نشان می دهد قیمت خانه در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه سال جاری، با رشد ۳۳.۷ درصدی مواجه بوده است. به طور کلی تورم سالیانه ی مسکن در آذر ماه ۳۲.۸ درصد بوده است.

علاوه بر این، بخش اجاره در دی ماه نیز با تورم ۲.۸ درصدی در قیاس با ماه پیش مواجه بوده است. رشد نقطه به نقطه ی قیمت اجاره ها نیز ۳۹.۴ درصد رشد داشته است. رشد سالیانه اجاره بها نیز ۳۳.۵ درصد بوده است.

وضعیت تورم اجاره بها در دی ماه سال جاری، کاملا نشان می دهد که با یک وضعیت بحرانی در این حوزه رو به رو هستیم. تورم ماهیانه ی اجاره بها در آذر ماه امسال، ۲.۸ درصد بوده است. این در حالیست که تورم نقطه به نقطه ی آن ۴۱.۶ درصد و تورم سالیانه ۳۲.۶ درصد بوده است. به این معنی که تمام مستاجرینی که تصمیم به تمدید قراردادهای خود داشتند، ناچار بودند که ۳۲.۶ درصد روی مبلغ کل اجاره بهای خود بیاورند.

همچنین بررسی وضعیت بازار مسکن در طول ۹ ماه گذشته نشان می دهد که رشد ماهیانه ی قیمت مسکن در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خردادماه ۲.۳ درصد، تیرماه ۳.۸ درصد، مردادماه ۲.۸، شهریور ۳.۵ درصد، مهر ماه ۶.۱ درصد، آبان ۳.۷ درصد، آذر ۲.۸ درصد و در دی ماه نیز ۲.۸ درصد بوده است.

وضعیت افزایش نرخ ماهیانه ی اجاره در کل کشور نیز تفاوت چندانی با ماه پیشین نکرده است و در دی ماه نیز شاهد رشد ۲.۸ درصدی اجاره بها در کشور بوده ایم.

به نظر می آید که در حال حاضر، گرچه قیمت ها در بازار مسکن بسیار بالاست اما در ماه های آبان و آذر تقریبا به یک ثبات نسبی رسیده است و زمان بدی برای ورود به این بازار نیست.

از سوی دیگر، بررسی شاخص های قیمت مصرف کننده در آذر ماه سال ۱۴۰۱، به خوبی نشان می دهد که نرخ تورم ماهیانه ۴.۳ درصد، تورم نقطه به نقطه ۵۱.۳ درصد و تورم سالانه نیز ۴۶.۳ درصد بوده است. در نتیجه می توان گفت که تورم بازار مسکن به اندازه ی ۱.۵ درصد از تورم عمومی جامعه کمتر بوده است.

دیدگاه ها غیرفعال است