بانک ها، اصلی ترین سد راه ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن

بانک ها، اصلی ترین سد راه ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن

طرح نهضت ملی مسکن که متعهد به ساخت ۱ میلیون مسکن در سال بود، در حال حاضر چالش های زیادی را پشت سر می گذارد. وزیر راه و شهرسازی به عدم همکاری بانک ها برای پرداخت تسهیلات ساخت خانه اشاره کرد و گفت: اگر تسهیلات حوزه مسکن سر موقع پرداخت نشود، برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال، دچار مشکلات اساسی خواهیم شد.

به گزارش پرشین سازه ، رستم قاسمی در طول جلسه ای که با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان بودجه و برنامه داشت گزارشی از آخرین وضعیت تامین مالی قانون جهش تولید و تامین مسکن ارائه کرد و گفت: موضوع طرح نهضت ملی مسکن، از مهم ترین رویدایدهای کشور در حال حاضر می باشد و به یک وزارتخانه محدود نمی شود. بلکه بحثی فراقوه ای است و در جلسه ی امروز، باید موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار بگیرد.

اما در این میان به نظر می آید که اصلی ترین مشکلی که بر سر راه ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن است، پرداخت تسهیلات می باشد. رستم قاسمی در این خصوص چنین گفت: در قانون چنین آمده است که ۲۰ درصد منابع تسهیلاتی بانک ها به حوزه ی مسکن اختصاص پیدا کند. این در حالیست که بانک ها همکاری کافی در این مورد را ندارند. به همین دلیل، قرار شد که جلسه ای با حضور رئیس بانک مرکزی و بانک های مورد نظر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شود.

وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد که در صورت عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن، در انجام تعهدات خود برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال، با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد. وی در ادامه از همکاری نمایندگان مجلس نیز تشکر کرد و اظهار امیدواری نمود که با رفع موانعی که وجود دارد، تعهدات دولت برای ساخت مسکن که از دغدغه های اصلی رئیس جمهور نیز هست، اجرایی شود.

رستم قاسمی افزود: با توجه به دغدغه هایی که رئیس جمهور پیرامون ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال دارند، خود به وزارت راه و شهرسازی آمده و به شکل میدانی، گزارشات موجود را بررسی کردند. ایشان تاکید دارند که تعهدات دولت برای ساخت واحدهای مسکونی اجرایی شود. البته در این میان به موانع و مشکلاتی که بر سر راه ساخت این واحدهای مسکونی وجود دارد نیز صحبت هایی صورت گرفته است. همچنین برای زمین هایی که باید از سوی دستگاه ها و سازمان های دولتی در اختیار این طرح و وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد نیز بازه ی زمانی پیش بینی شد.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر به توافق رسیده ایم که سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در مناطق شهری و ۸۰۰ هزار واحد در مناطق روستایی ساخته شود. بر همین اساس، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه زمین نیز تامین شده است و در حال حاضر، بارگزاری می شوند. البته زمین های دیگری نیز با کاربری های متفاوت نیز وجود دارد که در حال حاضر زمین برای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز تامین شده و توسط شورای برنامه ریزی استان و شورای عالی شهرسازی در حال تغییر کاربری می باشند. این کار باید تا پایان شهریور ماه به انتها برسد. تا چند ماه آینده، موضوع تامین زمین برای ۳ میلیون ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهری نیز مشخص خواهد شد و به پایان می رسد.

دیدگاه ها غیرفعال است