بانک مسکن به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کرده است!

بانک مسکن به 100 درصد تعهدات خود عمل کرده است!

بررسی عملکرد بانک ها در خصوص تسهیلات مسکن نشان می دهد که خیلی از آن ها به وظایف خود عمل نکرده اند. در این میان، تنها استثناء بانک مسکن است. در خصوص این موضوع، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: با جمع قراردادهای منعقد شده و در حال انعقاد بانک مسکن در جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن، می توان گفت که این بانک در سال ابتدایی دولت سیزدهم به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کرده است.

به گزارش پرشین سازه ، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اقداماتی که از سوی بانک های کشور برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن صورت گرفته است، توضیحاتی ارائه کرد. سید احسان خاندوزی گفت: تعدادی از بانک های کشور به تعهدات خود در خصوص طرح نهضت ملی مسکن عمل نکرده اند که امیدوار هستیم با اهرم های نظارتی بانک مرکزی، این اتفاق در مورد این بانک ها رخ دهد.

بانک مسکن، قرارداد پرداخت تسهیلات حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را منعقد کرده است!

در این میان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد عملکرد بانک ها چنین گفت: بعضی از بانک ها، به خصوص بانک مسکن در این حوزه فعال و موثر هستند و عملکرد کاملا قابل دفاعی داشته اند. تا امروز، حدود ۴۲۵ هزار واحد مسکونی برای عقد قرارداد به بانک ها معرفی شده اند. از این میان، بانک مسکن که یکی از مهم ترین اهرم های شبکه بانکی در تامین مالی مسکن است، با ۱۸۵ هزار واحد قرارداد منعقد ساخته است. همچنین ۱۵ هزار واحد دیگر نیز در شُرُف عقد قرارداد می باشند که احتمالا در چند روز آینده، این کار نیز انجام می شود.

خاندوزی افزود: به طور کلی، جمع قراردادهای بسته شده برای دریافت تسهیلات مسکن حدود ۲۰۰ هزار واحد می شود که نشان دهنده ی عملکرد مثبت بانک مسکن است.

بانک مسکن به ۱۰۰ درصد تعهدات خود در خصوص قانون جهش تولید مسکن عمل کرده است!

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: مبلغ قراردادهایی که از طرف بانک مسکن منعقد شده است حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان می باشد و به این ترتیب می توان گفت که بانک مسکن به ۱۰۰ درصد تعهدات خود در خصوص قانون جهش مسکن در سال اول دولت سیزدهم عمل کرده است. به طور کلی پرونده هایی که تکمیل شده باشند و آورده ی متقاضی نیز انجام شده است اما هنوز از سوی بانک مسکن تامین مالی آن انجام نشده، بسیار کم و انگشت شمار هستند.

خاندوزی خاطرنشان ساخت: دیگر بانک ها در خصوص اجرای این قانون، دچار عقب افتادگی شده اند و امیدوار هستیم که سایر بانک ها نیز، بانک مسکن را الگو قرار داده و تلاش کنند که به تعهدات خود عمل کنند. تامین مالی بخش مسکن که یکی از مهم ترین بخش های زندگی افراد است و یک سوم هزینه های خانوار را تشکیل می دهد، بسیار مهم است. بنابراین تمامی بانک ها باید تلاش کنند که به تعهدات خود عمل کرده تا در انتهای سال جاری، شاهد خبرهای خوبی باشیم.

دیدگاه ها غیرفعال است