اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مسکن و شهرسازی

اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مسکن و شهرسازی

دولت سیزدهم از همان آغاز کار خود، وعده ی ساخت خانه های مسکونی را داده بود. حالا که بیش از ۲ سال از شروع طرح نهضت ملی مسکن و دولت سیزدهم می گذرد، می توان عملکرد این دولت را از لحاظ ساخت مسکن بررسی و تحلیل کرد.

به گزارش پرشین سازه ، آمارها نشان می دهد که تا به امروز حدود ۱ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۹۹۱ در سرتاسر کشور و تحت نام نهضت ملی مسکن در حال ساخت می باشند.

اداره کل آمار و پایش اطلاعات معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، گزارشی را منتشر نمود و در آن، به بررسی عملکرد بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم پرداخت. این گزارش عملکرد دولت را تا پایان تیرماه بررسی کرده است.

بررسی گزارش این مرکز نشان می دهد که عملکرد وزارتخانه در بخش مسکن، به حوزه های مختلفی تقسیم بندی شده است. مثلا عملکرد دولت در بخش تامین زمین، ساخت مسکن و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی شهرهای جدید و نوسازی بافت های فرسوده، به شکل مجزا بررسی شده است.

بخشی از عملکرد دولت سیزدهم به تدوین برنامه تفصیلی تولید ۴ میلیون واحد مسکونی در طی چهار سال در نقاط مختلف کشور برمی گردد. همچنین دولت سیزدهم موفق شده که برای ساخت ۱.۸ میلیون واحد مسکونی، زمین مناسب تهیه کند.

تعداد واحدهای مسکونی در حال ساخت

گزارش مزبور نشان می دهد که گرچه هنوز خبری از تحویل ۲ میلیون واحد مسکونی نیست اما در سرتاسر کشور، عملیات ساخت ۱ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۹۹۱ واحد مسکونی شروع شده و هر یک از آن ها در مراحل مختلفی از ساخت هستند.

۱۲۳ هزار و ۹۷۲ واحد مسکونی در قالب نوسازی بافت های فرسوده در حال ساخت می باشند.

نیروهای مسلح نیز سهم ۱۲۴ هزار و ۱۵۴ واحدی از این واحدهای مسکونی دارند. در این میان خودمالکی ها هم با پیشرفت خوبی مواجه بوده اند و حدود ۱۱۹ هزار و ۵۷۹ واحد مسکونی به کسانی تعلق دارند که بر اساس قراردادهای منعقده، تسهیلات مسکن دریافت کرده و مشغول ساخت مسکن در زمین های خود هستند.

نوسازی مسکن روستایی نیز سهم ۲۹۵ هزار و ۳۱۹ واحدی به خود اختصاص داده است.

همچنین دولت زمین های خود را با قرارداد اجاره ی ۹۹ ساله، به متقاضیان انفرادی و گروهی واگذار کرده که برای ساخت ۲۲۶ هزار و ۵۷۳ واحد مسکونی، کافی هستند.

انبوه سازان نیز دست به کار شده و در زمین های دولتی با اجاره ۹۹ ساله، ساخت حدود ۵۸۷ هزار و ۳۹۴ واحد را آغاز کرده اند.

۳۴۰ مصوبه در تولید مسکن

علاوه بر اقداماتی که دولت در راستای ساخت مسکن دارد، شورای عالی شهرسازی و معماری نیز مصوبه های زیادی را تصویب کرده است. هر یک از این مصوبات برای حل یکی از معضلات تولید مسکن به کار می آیند.

آمارها نشان می دهد که در حوزه ی شهرسازی و معماری، دولت سیزدهم حدود ۳۴۰ مصوبه ی شورای عالی، کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی در خصوص نهضت تولید مسکن را به دست آورد.

این مصوبات، حدودا ۲۰ هزار و ۲۸۶ هکتار زمین در طرح نهضت ملی مسکن را شامل می شود.

از دیگر اقدامات دولت در بخش شهرسازی می توان به دریافت ۱۹۵ مصوبه ی شورای عالی شهرسازی و معماری اشاره کرد که این مصوبات به ۶۰ طرح جامع، ۲۰ سیاست گذاری و ضابطه گذاری، ۹۵ مغایرت اساسی، هفت پادگان و اراضی نظامی، ۱۲ طرح ویژه و یک طرح فرادست، خلاصه می شود.

علاوه بر مصوباتی که در حوزه ی شهرسازی و معماری اخذ شده، دولت سیزدهم توانسته است که در مدت زمان فعالیت خود، ۴ بیمارستان را نیز در شهرهای مختلف احداث کند.

ظرفیت کلی این بیمارستان ها، ۸۲۷ تخت است. یکی زا این بیمارستان ها در شهرستان تربت حیدریه ساخته شده که ۲۷۳ تخت ظرفیت دارد. بیمارستان دیگری در شهر گچساران ساخته شده که ظرفیت ۱۴۲ تختی دارد. بیمارستان مهدی شهر نیز ۹۹ تخت دارد و در نهایت، بیمارستان چهارم در شهر جهرم ساخته شده که ۳۱۳ تخته است.

وضعیت شهرهای جدید

دولت سیزدهم تلاش کرد که به جای ساخت شهرهای جدید، مسائل و مشکلات شهرهای جدید فعلی را حل و فصل کند. به همین دلیل حدود ۱۰۳ پروژه ی روبنایی و زیربنایی در شهرهای جدید به بهره برداری رسید. وسعت کلی این پروژه ها ۱ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۶۳۰ متر مربع بود.
از دیگر اقدامات وزارت راه و شهرسازی، تکمیل پروژه ی سیگنالینگ قطار برقی گلشهر به شهر جدید هشتگرد بود.

دیدگاه ها غیرفعال است