آغاز ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در تهران

آغاز ساخت 10 هزار واحد مسکونی در تهران

پروژه های قرارگاه مسکن شهرداری تهران یکی از طرح های بزرگ شهرداری این شهر است که هدف از اجرای آن، کمک به ساخت و تولید مسکن می باشد. حال در جدیدترین خبرها به گوش می رسد که امروز حدود ۱۰ هزار واحد از پروژه های مسکن قرارگاه شهرداری تهران در نقاط مختلف شهر کلنگ زنی می شود.

به گزارش پرشین سازه ، این پروژه ها قرار است در مناطق ۴، ۱، ۲۲ و ۱۳ کلنگ زنی شوند. شهردار تهران نیز برای کلنگ زنی یکی از این پروژه ها در منطقه نظامی ساصد در منطقه ۱۳ تهران حضور پیدا کرده و مراسم کلنگ زنی ساخت مسکن را اجرایی خواهد کرد.

کلنگ زنی این پروژه ها در راستای اجرای طرح قرارگاه مسکن برای ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی است که به گفته ی مدیران شهری به صورت مداوم قرار است این پروژه پیگیری و دنبال شود.

چنین به نظر می آید که اجرای این پروژه ها در سه بخش صورت می گیرد. بخشی از این پروسه در اختیار بخش خصوصی است و شهرداری تهران، فرآیند صدور پروانه را ساده تر می کند. بخش دیگر در قالب پروژه های مشارکتی سازمان نوسازی شهرداری تهران با بخش خصوصی پیش می رود. بخش سوم نیز به طور کامل و صددرصد، در اختیار بخش خصوصی است و امور آن را پیش می برد.

دیدگاه ها غیرفعال است