آخرین وضعیت نوسازی بافت فرسوده آبان ۱۴۰۱

نوسازی بافت فرسوده روی غلتک افتاده است

بافت فرسوده ی شهری، از اصلی ترین معضلات وزارت راه و شهرسازی است و به همین دلیل بارها تلاش شده که در مورد آن راهکاری صورت بگیرد. حالا در جدیدترین خبرها چنین به گوش می رسد که مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ضمن اعلام این که ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده، قرار است نوسازی شوند گفت: در حال حاضر ۱۱۰ هزار واحد مسکونی توسط مردم در بافت فرسوده ساخته می شود، از این میان ۶۴ هزار واحد هم تسهیلات مربوطه را دریافت کرده اند.

به گزارش پرشین سازه ، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص بسته های تشویقی نوسازی بافت فرسوده توضیحاتی ارائه کرد و گفت: روند نوسازی باید سرعت بیشتری پیدا کند و خود مردمی که ساکن بافت فرسوده هستند نیز وارد روند ساخت و ساز شوند. در حقیقت این املاک فرسوده متعلق به خود مردم این محلات است. تعداد این محله های فرسوده در کل کشور، بیشتر از ۵ هزار در ۶۴۰ شهر کشور است. بیشتر این ساکنین از طبقات پایین دست جامعه هستند و به تنهایی نمی تواند واحدهای خود را نوسازی کنند.

وی افزود: به همین دلیل است که باید ساز و کاری فراهم شود تا سرمایه گذاران برای ورود به این محلات ترغیب شوند. نکته این جاست که به دلیل وجود محله های رقیب، خیلی از سرمایه گذاران رغبتی برای ورود به بازار نوسازی محله های قدیمی پیدا نمی کنند. به همین دلیل است که باید شرایط را برای ورود خود مردم به روند نوسازی خانه هایشان فراهم کنیم.

آئینی در ادامه به وجود ۱۶۶ هزار هکتار بافت ناکارآمد در کشور خبر داد و اعلام کرد که این بافت به سه محدوده، تقسیم بندی شده اند: اولین محدوده مربوط به بافت فرسوده ی میانی است که ۷۴ هزار هکتار وسعت دارد. دومین محدوده نیز متعلق به سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه نشینی است که حدود ۶۰ هزار هکتار می باشد. در آخر نیز حدود ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی داریم. به طور کلی از این میان، ۲۳ درصد از مساحت شهرها را بافت ناکارآمد تشکیل داده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که حدود ۴۹ درصد از واحدهای مسکونی که در این بافت ناکارآمد قرار گرفته اند، تاب و توانِ تحمل فشار را ندارند. محمد آئینی افزود: به طور کلی ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت های ناکارآمد وجود دارد که از این میان، حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد دارای هیچ گونه سازه ای نیستند و کاملا ناپایدار می باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که از سال ۸۴ تا به امروز، حدود ۲۱۰ هزار واحد بنای ناپایدار احیا شده است. همچنین ۶۷۰ واحد نیز در این بافت ساخته شده. وی ادامه داد: این موضوع بدان معناست که تا به حال، سالیانه ۴۰ هزار واحد مسکونی نوسازی شده است. در نتیجه می توان اعلام کرد که محلات هدف بازآفرینی شهری از ظرفیت خوبی برای ساخت مسکن برخوردار هستند.

وی در ادامه به تبیین بافت فرسوده پرداخت و اعلام کرد که این بافت دارای سه شاخصه ی اصلی نفوذناپذیری، ناپایداری و ریزدانگی می باشد. آئینی گفت: در برخی از محله هایی که در بافت فرسوده هستند، معابری می بینیم که عرضی کمتر از ۲ متر دارند. در نتیجه امکان تردد خودروهای امدادی و خدمان رسان وجود ندارد. تصمیم این است که با استفاده از بسته های تشویقی، عرض این معابر را جهت عبور و مرور خودروهای امدادرسان بیشتر کنیم. همچنین پارکینگ و خدمات شهری نیز باید در محله ها افزایش پیدا کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن انتقاد از عملکرد دولت های گذشته در خصوص نوسازی و بازآفرینی شهری چنین گفت: در دولت های قبلی، نگرش واقع بینانه ای وجود نداشت. حضور و مالکیت مردم و توان دولت ها و شهرداری ها مورد توجه قرار نگرفته است. به همین دلیل است که سیاست های دولت های پیشین، کارایی چندانی نداشته اند.

وی تاکید کرد که باید توسعه گران، انبوه سازان و سازندگان خرد محلی وارد حوزه ی نوسازی بافت فرسوده شوند و خاطرنشان ساخت: توسعه گران و سازندگان باید در کنار مردم قرار بگیرند تا خانه هایی مقاوم و با رعایت قوانین ملی ساختمان ساخته شوند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری به توضیح بسته ی تشویقی شهرسازانه پرداخت و گفت که این بسته ها برای چهار گروه از افراد در نظر گرفته شده است: بسته ی اول برای اشخاصی است که در مقیاس محله ای و بلوک شهری اقدام به بازآفرینی شهری می نمایند. دولت نیز بر این مسئله تاکید می کند.

البته وی تشریح کرد که اصلی ترین شرط استفاده از این بسته، این است که ساخت و ساز در حوزه ی کاربری مسکونی، مسکونی مختلط و خدمات پشتیبانی محله ای باشد. متقاضی باید ابتدا یک طرح یکپارچه برای بلوک شهری تهیه کرده و سپس آن را به تصویب کمیسیون ماده ۵ استان برساند.

آئینی در ادامه به معرفی برخی از ضوابط تشویقی گروه اول پرداخت و گفت: این گروه می توانند حداکثر دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب بسازند. همچنین امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه ی همکف به کاربری های دیگر انتفاعی وجود خواهد داشت. البته باید برای آن، ورودی مجزا و مستقل تهیه کنند و حداقل ۲۰ درصد از فضای باز مجموعه را به پارکینگ اختصاص دهند.

وی در ادامه، گروه دوم را کسانی برشمرد که نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محلات فرسوده را در پیش گرفته اند و گفت: متقاضیان این گروه، باید دارای حد نصاب تفکیک بر اساس طرح مصوب باشند. همچنین باید در جبهه ی اول محورهای اصلی محله مستقر باشند.

گروه سومی که می توانند از بسته های تشویقی طرح نوسازی استفاده کنند، مربوط به متقاضیانی است که تصمیم به نوسازی تجمیعی برای دستیابی به حداقل نصاب تفکیک در عمق بافت فرسوده دارند.

دیدگاه ها غیرفعال است