جلسه شورای شهر در باب متخلفین ساختمانی

همدستی برخی از متخلفین ساختمانی با اراذل و اوباش، خبرساز شد!

یکی از اخبار عجیبی که دیروز و امروز به گوش می رسد، در مورد همکاری متخلفان ساختمانی با اراذل و اوباش است.

به گزارش پرشین سازه ، محمد جعفر منتظری ، دادستان کل کشور با حضور در صحن شورای شهر تهران، صیانت از حقوق مردم و بهره بردن از ظرفیت های قانونی دادستانی را یکی از مهمترین اقدامات لازم برشمرد و گفت:

متاسفانه ارتباط زیادی میان شورای شهر و دادستانی وجود ندارد. یکی از اصلی ترین موضوعاتی که نیاز به بررسی دارد، تخلفات ساختمانی است که امروزه شاهد افزایش آن ها هستیم.

یکی از عمده وظایف شهرداری، مدیریت شهری است و اگر شورای شهر، شاهد نواقص و تخلفاتی باشد باید به دادستانی به عنوان مدعی العموم، گزارش دهد. اما در کمال تاسف ارتباط چندانی میان شورای شهر و دادستانی وجود ندارد.

گاهی مواقع حتی خود شوراها هستند که زمینه‌ی بروز تخلف را مهیا می کنند. شورای عالی استان ها اختیاراتی دارد که حتی قوه قضاییه هم ندارد. بنابراین می تواند، لوایحی تدوین کرده و به مجلس ارسال کند. این فرصتی است که شوراهای شهری نباید از آن غافل شوند. در بند ش ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، تمامی دستگاه های کشور مکلف شده اند که در مورد مدیریت بحران اعمال قانون کنند.

در طول حادثه تلخ متروپل، ما این فرصت را داشتیم که به طور جدی ورود کنیم و در همین راستا، گزارشی تهیه کرده ایم که در فرصت مناسب، اطلاع رسانی خواهد شد. با بررسی شواهد و اسناد موجود، متوجه شدیم که اصلی ترین دلیل بروز این حادثه، کوتاهی هایی بود که در حوزه شهرداری و نظارت شورای شهر رخ داده است. تمامی این اسناد و مدارک نیز موجود است.

منتظری ادامه داد: اصلی ترین وظیفه شورای شهر، ریل گذاری برای انجام خدمات شهرداری است. اگر در این مسیر به موانع و مشکلاتی برخورد کردید، باید فورا دادستان را فرا بخوانید. این رابطه که نوعی وظیفه است، در حال حاضر میان شورای شهر و دادستانی وجود ندارد. تهران، حوزه‌ی کاری اعضای شوراست و به عنوان یک مسئول می دانم که در تهران، مشکلات زیادی وجود دارد. وظیفه‌ی خود می دانم که از شورا، تقاضای برنامه ریزی داشته باشم و از آن ها بخواهم ساختمان های غیر ایمنی که امکان تکرار حادثه متروپل را دارند، شناسایی کنند.

دادستان کل کشور به این نکته اشاره کرد که زمانی ۱۲۹ ساختمان غیر ایمن در تهران شناسایی شده بود و ادامه داد: در بافت های فرسوده‌ی شهر تهران و به خصوص حوالی جنوب، ساختمان هایی را می بینیم که امنیت کافی ندارند و باید فورا فکری به حالشان شود. در وهله اول باید شهرداری را وادار کنیم که ساختمان ها را از همان کلنگ اول ایمن و مطمئن بسازند. یکی از مشکلات عدیده این است که خیلی از ساختمان سازان پیش از اخذ پایان کار، ساختمان خود را می فروشند. اگر ساز و کاری تعبیه شود که هرگونه نقل و انتقال منوط به اخذ پایان کار باشد، اتفاق خیلی خوبی است. باید کارشناسان ساختمانی در این حوزه به کار گرفته شوند و اگر اظهار کنند که یک ساختمان با مشکل مواجه است، مداخله کنید و در صورت احتیاج، مراتب را به اطلاع قوه قضاییه نیز برسانید. در این رابطه، من اتمام حجت می کنم که هیچ چیز مهم تر از جان و مال مردم نیست و به طور جدی در دستور کار قرار می گیرد.

در این میان، جعفر شربیانی یکی از اعضای هیئت رئیسه شورای شهر، در راستای سخنان دادستان کل، این سوال را مطرح کرد: چرا قبل از وقوع حوادث، در مورد گزارش هایی که مربوط به ترک فعل است اقدام نمی کنید و برخورد جدی نمی شود؟ به عنوان مثال در صحن شورای شهر اطلاع دادیم که در کانال عباس آباد شهر ری، یک کودک جان خود را از دست داده است و این حادثه به دلیل ترک فعل بوده اما هیچگونه اقدام جدی صورت نگرفت.

منتظری در پاسخ به این معضل چنین بیان کرد: در این راستا ضعف های قانونی داریم و مورد ترک فعل باید به طور جدی بررسی شود. اما در صورتی که محرز شود ترک فعل صورت گرفته، برخورد خواهد شد. در قانون برای برخی از ترک فعل ها جرم انگاری صورت نگرفته و قوه قضاییه نیز در صدد حل این مشکل است.

بعد از این سخنان، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورا، جناب آقای اقراریان نیز چنین گفت: متروپل های غیرمجاز در تهران ساخته می شوند. گاهی حتی دیده شده که اراذل و اوباش به کمک این متخلفین آمده اند. متخلفین ساختمانی برای پوشش تخلف خود از این افراد استفاده می کنند و شهرداری هم قادر به متوقف ساختن آن ها نیست.

دادستان کل ضمن ابراز تعجب از چنین مسئله ای، گفت: استفاده از اراذل و اوباش توسط متخلفین ساختمانی، بسیار عجیب است و شما در صورتی که مصداق این امر را می دانید به دادستان شهر بگویید. اجازه نخواهیم داد که این اتفاق رخ دهد.

دیدگاه ها غیرفعال است