زمین های جدید برای قانون جهش تولید مسکن در رباط کریم

زمین های جدید برای قانون جهش تولید مسکن در رباط کریم!

به گزارش پرشین سازه، ۸۲ هکتار از اراضی بازارک واقع در شهرستان رباط کریم در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، در اختیار نهضت ملی مسکن قرار گرفت.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران ، خلیل محبت‌خواه ، ضمن اشاره به این موضوع ، چنین بیان کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در طول جلسه ای به تاریخ سی‌اُم خرداد ماه ، با موضوع ” الحاق اراضی به مساحت ۸۲ هکتار به محدوده شهر رباط کریم برای تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن” با نظر تمامی اعضا تصویب شد تا برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردد.

وی در ادامه چنین گفت: این زمین که ۸۲ هکتار است، در منتهی الیه جنوب شهرستان رباط کریم واقع شده است که در اجرای رای کمیسیون ماده ۱۲، موات تشخیص داده شده است و به همین دلیل سند مالکیت آن ، به نام دولت جمهوری اسلامی و با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن می باشد. اما در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، این اراضی واجد شرایط بوده اند و بعد از تایید کارگروه زیربنایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان، برای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع داده شده اند و در نهایت نیز با الحاق آن ها موافقت شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، آقای جلیل محبت‌خواه ، در ادامه اشاره کرد: الحاق این ۸۲ هکتار اراضی به طرح نهضت ملی مسکن ، برای ساخت ۵۵۰۰ واحد مسکونی با جمعیت پذیری ۱۸۸۶۵ نفر خواهد بود.

دیدگاه ها غیرفعال است