۷ منطقه ی تهران، کاهش قیمت مسکن داشتند

7 منطقه ی تهران، کاهش قیمت مسکن داشتند

خرید خانه در شهر تهران، برای اقشار زیادی از جامعه تبدیل به آرزو شده است اما طی ماه اخیر، چند منطقه از شهر تهران با کاهش قیمت مسکن مواجه بوده اند. خبری که می تواند برای برخی از افراد امیدوار کننده باشد.

به گزارش پرشین سازه ، گرچه میانگین قیمت مسکن تهران در مهرماه سال جاری ۱.۲ درصد رشد داشته است اما چنین به نظر می آید که در هفت منطقه از تهران شاهد افت قیمت بوده ایم. مناطقی که گرچه نسبت به میانگین کلی قیمت مسکن تهران پایین تر بوده اند، اما باز هم خبر کاهش قیمت در آن ها می تواند امیدوار کننده باشد.

در این میان منطقه ۷ تهران بیشترین میزان از کاهش قیمت را تجربه کرده است. واحدهای مسکونی این منطقه با کاهش ۳ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته، به طور میانگین ۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شده اند. از سوی دیگر، این موضوع برای برخی از مناطق جنوبی تهران مثل منطقه ۱۹، کاملا برعکس بوده است. این منطقه با جهش ۲۶ درصدی به متری ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

البته لازم به ذکر است که در بسیاری از مناطق تهران، افزایش قیمت را در مهر ماه شاهد بوده ایم اما در میان تمام ۱۵ منطقه ای که دچار رشد قیمت بوده اند، منطقه ۱۹ سرآمد بوده است. قیمت واحدهای مسکونی این منطقه در حالی به ۲۷ میلیون تومان رسیده است که در ماه گذشته، میانگین قیمت این واحدها ۲۱ میلیون و ۵۰۰ تومان بوده است.

افزایش قیمت ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی هر متر مربع خانه در منطقه ۱۹، در حالی شگفت آور شد که هیچ یک از مناطق تهران به این اندازه رشد قیمت نداشتند. به نظر می آید به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و تقاضای بیشتر افراد برای خرید خانه در مناطق جنوبی شهر تهران، این افزایش قیمت رخ داده است. در این میان مناطق ۱۳ و ۱۵ نیز به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم رشد قیمت قرار گرفته اند.

منطقه ۱۳ تهران که تا پیش از مهر ماه با میانگین قیمت متری ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می شد، به میانگین متری ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دست پیدا کرد و توانست که رشد ۶.۳ درصدی را تجربه کند. از سوی دیگر منطقه ۱۵ نیز رشد ۶.۲ درصدی داشت و واحدهای مسکونی آن به صورت میانگین، متری ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می شدند.

از سوی دیگر، کمترین میزان رشد قیمت مسکن در منطقه ۹ تهران رخ داده است. به طوری که کل میانگین قیمت واحدهای مسکونی این منطقه فقط ۲۰۰ هزار تومان افزایش داشته است و متری ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شده است.

وضعیت دیگر مناطق تهران در مهر ماه نیز تقریبا افزایشی بوده است و مناطق ۱، ۴، ۵، ۶ و ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ نیز با رشد ۱ تا ۶ درصد رو به رو بوده اند.

اما وضعیت قیمت مسکن در تمام مناطق تهران به این صورت نبود و در هفت منطقه شاهد کاهش قیمت بودیم. البته نباید تصور کنید که این کاهش قیمت بسیار بالا بوده است و می توان اثرات آن را به خوبی مشاهده کرد. اما به هرحال نباید به سادگی از کاهش قیمت ۱ الی ۳ درصدی واحدهای مسکونی برخی مناطق تهران به سادگی عبور کرد. در این میان منطقه ۷ تهران، رکوددار کاهش قیمت مسکن در مهر ماه بوده است.

واحدهای مسکونی این منطقه شاهد افت قیمت ۱ میلیون ۳۰۰ هزار تومانی به ازای هر متر مربع بوده اند. به نحوی که میانگین قیمت این خانه ها از متری ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. بعد از منطقه ی هفت، مناطق دوازده و دو نیز، هرکدام با کاهش قیمت ۲.۸ و ۲.۷ درصدی در مقام های دوم و سوم کاهش قیمت مسکن در تهران قرار گرفتند.

در منطقه ی ۱۲، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی از ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و کاهش قیمت ۸۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد. از سوی دیگر منطقه ی ۲ تهران نیز از متری ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۶۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تنزل قیمت داشت. همچنین منطقه ۲۲ تهران نیز در صف مناطقی بود که با کاهش میانگین قیمت واحدهای مسکونی مواجه بود و تقریبا ۱ درصد کاهش داشت.

منطقه ی ۲۲ تهران که در شهریور ماه با میانگین قیمت ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله می شد، در مهر ماه سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش قیمت داشت و افت ۴۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد.

دیگر مناطقی که شاهد کاهش میانگین قیمت بودند نیز شامل منطقه ۲۰ با ۲.۵ درصد، منطقه ۱۷ با دو درصد و منطقه ی ۳ با یک درصد کاهش قیمت مواجه بودند.

دیدگاه ها غیرفعال است