۳ هکتار از اراضی مازاد در اختیار وزارت راه و شهرسازی

3 هکتار از اراضی مازاد در اختیار وزارت راه و شهرسازی

تمامی دستگاه های دولتی موظف به انتقال سند اراضی مازاد خود به وزارت راه و شهرسازی بوده اند. اما حالا در جدیدترین خبرها چنین به گوش می رسد که سازمان ملی مسکن و زمین، جزئیات جدیدی از تغییر اسناد مالکیت این زمین ها ارائه کرده است که بر اساس گزارش این سازمان، مجموع تمامی زمین های منتقل شده به نام این سازمان به سه هزار هکتار رسیده است.

به گزارش پرشین سازه ، بررسی گزارش این سازمان و به نقل از روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن چنین به نظر می رسد که وزارتخانه ی جهاد کشاورزی، علوم تحقیقات و فناوری و البته وزارت نفت، بیشترین میزان از اراضی مازاد خود را برای ساخت مسکن طرح نهضت ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده اند.

بررسی این گزارش نشان می دهد که وزارت جهاد و کشاروزی بیش از ۱۸۰۰ هکتار، وزارت علوم و تحقیقات بیش از ۵۵۴ هکتار و وزارت نفت نیز، ۱۶۳ هکتار از زمین های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده اند.

در این میان، وزارت آموزش و پرورش نیز بخش زیادی از اراضی مازاد خود( معادل ۱۴۳ هکتار) را انتقال سند داده است. همچنین شرکت های ذوب آهن و وزارت کشور به ترتیب ۶۸ و ۶۷ هکتار از زمین های خود را واگذار کرده اند و در بالای این فهرست جای می گیرند.

بررسی ها نشان می دهد که این زمین ها در ۲۶ استان کشور قرار دارند و بیشترین میزان انتقال سند مربوط به مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان ایلام بوده است. بعد از این استان، البرز و اصفهان در مقام های دوم و سوم قرار گرفته اند.

همچنین سازمان ملی زمین و مسکن، تا قبل از این نیز اعلام کرده بود که بخش عمده ای از این زمین ها در محدوده ی شهری قرار دارد و هزینه های مربوط به آماده سازی و ایجاد زیرساخت برای آن ها خیلی کمتر از ساخت خانه هایی در خارج از محدوده ی شهری می باشد.

بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، سند این اراضی مازاد باید به نام وزارت راه و شهرسازی انتقال پیدا کند. همچنین تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی موظف هستند که اراضی مازاد خود را به صورت رایگان در اختیار این وزارتخانه قرار بدهد تا طرح نهضت ملی مسکن را در پیش بگیرند.

دیدگاه ها غیرفعال است