کاهش تب تورم در بازار مصالح ساختمانی

کاهش تب تورم در بازار مصالح ساختمانی

در کنار کاهش قیمت مسکن در روزهای اخیر، به نظر می آید که تب تورمی بازار مصالح ساختمانی نیز کمتر شده است. در واقع، آمارهایی که از سوی اتاق تعاون ایران منتشر شده، نشان می دهد که در یک ماه گذشته، مصالح ساختمانی ثبات بیشتری را تجربه کرده اند.

به گزارش پرشین سازه ، هر ماهه گزارشی از شامخ ساختمان توسط اتاق تعاون منتشر می شود. در این گزارش، بر پیش بینی فعالان ساختمانی و وضعیت کنونی بازار تاکید می شود.

به نظر می رسد که بیشتر فعالان بازار ساختمان سازی عقیده دارند که وضعیت بازار مصالح ساختمانی نسبت به خرداد ماه، بهبود داشته است. عدد شاخصی که قیمت خرید مصالح ساختمانی و قیمت تمام شده ی ساختمان را مشخص می کند، نسبت به ماه گذشته دچار کاهش شده است.

در خرداد ماه سال جاری این عدد برابر با ۱۲/۵۱ بود اما در تیرماه به ۲۶/۵۳ رسیده است که نشان می دهد مولفه های اثرگذار در بازار مصالح ساختمانی دچار بهبود نسبی شده اند.

همچنین عدد مربوط به قیمت مصالح در تیرماه به ۶۹ رسید. همین عدد در خرداد ماه؛ ۷۶ بود که نشان می دهد قیمت ها تعدیل شده اند و بازار مصالح ساختمانی با ثبات جزئی همراه بوده است.

با کاهش قیمت مصالح ساختمانی و عدد شاخص مربوط به آن، انتظار بر این بود که قیمت تمام شده ی ساخت مسکن نیز پایین تر بیاید. پیش بینی فعالان بازار درست از آب درآمد و عدد مربوط به مولفه ی قیمت تمام شده ی ساخت که در خرداد ماه ۶۶/۶۹ بود، در تیرماه سال جاری به ۵۹/۶۳ رسید. این نشان می دهد که وقتی بازار مصالح ساختمانی با ثبات باشد، می توان انتظار داشت که قیمت تمام شده ی ساخت و ساز نیز کمتر شود و بهبود جزئی در بازار ملک حاصل گردد.

البته روند کاهش قیمت مسکن از ابتدای سال جاری شروع شد اما بازار مصالح همچنان مقاومت می کرد و تورم در آن کاهش نداشت. اما این وضعیت در تیرماه سال ۱۴۰۲ تغییر کرد. بسیاری از فعالان و سازندگان می گویند که گرچه هنوز هم تورم موجود در این بازار بسیار بالاست، اما به نظر می رسد که سرعت رشد تورم کاهش چشمگیری داشته است.

به عبارت دیگر، قیمت ها مانند گذشته بالا نمی روند و سرعت افزایش آن ها کمتر شده است. بررسی اعداد و ارقام مربوط به شاخص های قیمت مصالح ساختمانی و قیمت تمام شده ی ساخت نیز بر همین موضوع صحه می گذارد و نشان می دهد که در تیر ماه، بهبود جزئی را شاهد بوده ایم.

زمانی که عدد شاخص ها ۵۰ است، به این معنیست که وضعیت در ماه مورد نظر، نسبت به ماه پیشین خود تغییر نکرده است. اعدادی که در گزارش های شامخ، بیشتر از ۵۰ هستند، نشان می دهد که وضعیت رو به بهبود است و مولفه های شاخص، در حال رشد مثبت هستند. زمانی که این اعداد از ۵۰ کمتر باشد، نشان می دهد که وضعیت رشد، منفی است.

در تیر ماه سال جاری، بیشتر تقاضای بازار مصالح ساختمانی مربوط به مشتریان جدید بود که همین موضوع نشان از افزایش تخریب و نوسازی می دهد. عدد شاخص تیرماه نیز از زیر ۵۰ به ۵۴/۵۰ رسید که نشان از بهبود جزئی می دهد.

یکی دیگر از نکاتی که می توان از گزارش اتاق تعاون ایران برداشت کرد، بحث مربوط به موجودی مصالح و تجهیزات ساختمانی خریداری شده است. مولفه های مربوط به این شاخص نیز نشان از رشد و بهبود می دهد. عدد این شاخص در خردادماه ۸۸/۴۸ بوده است که در تیر ماه سال جاری به ۸۹/۵۴ رسید.

در این میان، فعالان و سازندگان ساختمانی نیز پیش بینی های خود را در خصوص وضعیت بازار دارند. بر اساس گفته های سازندگان و فعالان بازار، انتظار می رود که فعالیت های ساخت و ساز در مرداد ماه بهبود بیشتری پیدا کند. در واقع عدد مربوط به شاخص انتظارات سازندگان در مرداد ماه سال جاری، ۴۳/۵۵ است.

به این معنی که حتی سازندگان و فعالان بازار نیز انتظار دارند که در دومین ماه از تابستان ۱۴۰۲، شاهد رشد بیشتری در ساخت و ساز باشیم.

از آن جایی که کشور ما، درگیر کمبود مسکن شدید است، اخبار مربوط به تعدیل شاخص های بازار مصالح ساختمان می تواند خبری خوش محسوب شود. چرا که رونق ساخت و ساز می تواند مشکل کشور از بابت مسکن را در سال های آینده، حل کند.

دیدگاه ها غیرفعال است