وظایف سازمان ملی زمین و مسکن در طرح مسکن ملی

وظایف سازمان ملی زمین و مسکن

یکی از سازمان هایی که وظیفه ی تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد، سازمان ملی زمین و مسکن است. در این میان، سرپرست این سازمان در خصوص وظایف و تکالیفی که بر عهده ی این سازمان هست توضیحاتی ارائه کرد و خاطرنشان ساخت که دارایی ها باید مولد باشند.

به گزارش پرشین سازه ، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن آقای ارسلان مالکی در طی نشستی که با سرپرست وزارت راه و شهرسازی و معاونین این وزارتخانه داشت، در خصوص وظایف سازمان چنین گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن در کشور، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود که سازمان ملی زمین و مسکن نیز وظیفه ی تامین زمین این واحدهای مسکونی را بر عهده دارد.

در طول یک سال گذشته، ۱۴۰ هزار هکتار زمین از منابع طبیعی تحویل داده شد!

آقای مالکی در ادامه ی سخنان خود چنین گفت: در طول سال گذشته، ۱۴۰ هزار هکتار زمین از منابع طبیعی تحویل گرفته شده و در حال انجام مراحل تبدیل آن با همکاری شورای عالی شهرسازی و معماری هستیم.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: طرح های حمایتی مسکن و تحقق وعده های دولت در سازمان ملی زمین و مسکن با تامین منابع مالی کافی برای اجرای این طرح ها و تکمیل خدمات زیرساختی و روبنایی در حال انجام است. همچنین سازمان ماموریت دارد که بر اساس تکالیف قانونی خود،، دارایی های این سازمان مولد باشند.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن همچنین از دیگر ماموریتی که بر عهده ی سازمان است سخن گفت و اعلام کرد که باید پروژه های نیمه تمام مسکن مهر نیز به پایان برسد و خدمات روبنایی این طرح نیز تکمیل شود. وی یادآور شد: بخش دیگری از ماموریت های سازمان، ساخت پروژه های مشارکتی مسکن است که با جدیت در حال پیگیری می باشد.

مستند سازی املاک و مستغلات در دستور کار

ارسلان مالکی، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه چنین گفت: حفاظت و مستندسازی املاک و مستغلات با حدنگار که در تفاهمی که با سازمان ثبت اسناد و املاک منعقد شد، از دیگر وظایفی است که بر عهده ی سازمان ملی زمین و مسکن می باشد.

مالکی در خصوص این وظیفه چنین توضیح داد: در حال حاضر، مکانیزه کردن مدیریت پروژه های ساختمانی و نظارت بر عملکرد آن ها بر اساس نظام سنتی پیش می رود که باید تغییر پیدا کند. به همین دلیل است که حتما نیاز به سامانه ی مدیریت زمین و ثبت اراضی و مستغلات داریم.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه تاکید کرد: این اراده در هیات مدیره و معاون های سازمان وجود دارد که ماموریت های محوله ی خود را انجام دهند. برای تسریع همکاری با معاونت ها و سازمان و شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان هایی که خارج از وزارتخانه هستند، برای تسریع و انجام وظایف محوله ادامه خواهد یافت.

در طول این جلسه، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات علیرضا فخاری ریاست پیشین سازمان ملی زمین و مسکن، ارسلان مالکی به سرپرستی سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد.

دیدگاه ها غیرفعال است