وضعیت پروژه های نوسازی بافت فرسوده در سال جاری

وضعیت پروژه های نوسازی بافت فرسوده در سال جاری

بافت فرسوده ی شهری تبدیل به یکی از اصلی ترین معضلات شهرداری و وزارت راه شده است. شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز در تلاش است که با نوسازی این بافت، آن ها را به بافت کارآمد تبدیل کند. در این میان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اعلام کرده است که در سال جاری ۶۶۰ پروژه در برنامه ی تکمیل قرار گرفته بود که از این میان، ۲۳۰ پروژه در حال تکمیل است و میانگین پیشرفت آن ها نیز ۵۲ درصد بوده است.

به گزارش پرشین سازه، محمد آئینی اعلام کرده است که حدود ۸۵ پروژه نیز بدون قرارداد هستند. به این ترتیب ۳۱۵ پروژه از کل ۶۶۰ پروژه باقی می ماند که باید هر چه سریع تر تکمیل شوند. ۳۳۵ پروژه نیز در مراحل تسویه با پیمانکاران قرار دارد. وی اعلام کرده است که در سال مالی آینده، باید این تعداد پروژه تکمیل شده و به اتمام برسد. اما لازم به ذکر است که برای ساخت این تعداد پروژه نیازمند ۲ هزار میلیارد تومان بودجه است.

عملکرد بانک ها در خصوص بافت فرسوده

یکی از راه های تامین منابع مالی برای نوسازی بافت فرسوده، تسهیلات بانکی بود. در ماه های اخیر مبلغ وامی که برای نوسازی در نظر گرفته شد، ۲۰۰ میلیون تومان بود. البته طبیعتاً بررسی آمارهای عملکرد بانک ها در خصوص پرداخت تسهیلات نوسازی نشان می دهد که عقب ماندگی های فراوانی در این حوزه وجود دارد. این در حالیست که معاون وزیر راه و شهرسازی به صراحت اعلام کرده است که برای تکمیل نوسازی پروژه های سال جاری به اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی احتیاج است.

در این میان، بانک ها همکاری لازم را با سازندگان و مالکان بخش های فرسوده ندارند. به نظر می آید که فشارها و قوانین موجود هم تاثیری در عملکرد بانک ها نداشته است.

در این میان، یکی از مدیران شبکه بانکی کشور اعلام کرده که از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا به امروز، حدود ۶ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان تسهیلات در راستای نوسازی بافت فرسوده پرداخت شده است. این مدیر بانکی چنین گفته است: با شروع دولت سیزدهم، حدود ۱۶ هزار و ۶۲۵ واحد با بانک قرارداد بسته اند و مبلغ ۴ هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان برای تامین تسهیلات نوسازی باید اختصاص پیدا کند.

این صحبت ها در شرایطی گفته می شود که بررسی آمارها نشان می دهد از سال ۹۸، ۷۲ هزار و ۷۹۹ واحد برای دریافت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به بانک عامل بخش مسکن معرفی شده اند. در این میان، با ۵۰ هزار و ۱۱ واحد قرارداد ۶ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومانی منعقد شده است.

دولت سیزدهم با آغاز کار خود در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ نیز طرح نوسازی بافت فرسوده را در پیش گرفته و از آن زمان تا به امروز، ۴۱ هزار و ۷۹۹ واحد برای دریافت این تسهیلات به شبکه ی بانکی معرفی شده اند. بانک های عامل نیز با تعداد ۱۶ هزار و ۶۲۵ واحد به مبلغ ۴ هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان قرارداد بسته اند.

گزارش های موجود همچنین نشان می دهد که از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ که ابتدای دولت سیزدهم بوده است نیز تعداد ۳۱ هزار واحد برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانک عامل پرداخت کننده ی تسهیلات نوسازی مسکن معرفی شده اند. در این میان، بانک با تعداد ۲۳ هزار و ۳۸۶ واحد به مبلغ یک هزار و ۸۹۸ میلیارد تومان قرارداد بسته است.

بررسی آمارهای ۴ سال اخیر نوسازی مسکن در کل کشور، نشان می دهد که باید سالانه حداقل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در این بافت در دستور کار نوسازی قرار می گرفت. اما به نظر می آید که عدم پرداخت تسهیلات بانکی، رقم پایین آن و ده ها دلیل دیگر باعث شده که این هدف فعلا تحقق پیدا نکند.

بافت ناکارآمد شهری به تعبیر خیلی از کارشناسان مسکن و شهرسازی، بمب های خطرناکی هستند که هر لحظه جان و مال ساکنین خود را تهدید می کنند و باید فورا فکری به حالشان صورت بگیرد. با یک برنامه ریزی دقیق و مدون، می توان این بافت ناکارآمد و فرسوده را احیاء و بازسازی کرد.

دیدگاه ها غیرفعال است