منطقه ۵، بیشترین میزان ورود نقدینگی مسکن

بیشترین میزان ورود نقدینگی مسکن متعلق به منطقه 5 تهران!

حالا که آمار معاملات مسکن در آبان ماه سال جاری در تهران، توسط بانک مرکزی منتشر شده است، می توان به راحتی داده های آن را سنجید و نتیجه گیری داشت. بررسی پول های جا به جا شده در بازار مسکن تهران مشخص می کند که کل این رقم معادل ۳۰ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان بوده است که بیشترین میزان این پول نیز در منطقه ی ۵ تهران جا به جا شده است و در کانال پنج همت به ثبت رسیده است.

به گزارش پرشین سازه ، در طول چند ماه اخیر تورم مسکن مسیر صعودی داشته است. قیمت مسکن در آبان ماه نیز رشد زیادی داشته است و تورم گریبانگیر این بازار شده است. بر اساس آخرین اطلاعاتی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، مسیر رشد قیمت ها در بازار همچنان صعودی است و در حال حاضر در سطح نقطه ای به رکورد ۱۷ ماهه رسیده است.

مرکز آمار ایران، این داده ها را به تفکیک منطقه منتشر می کند. بر این اساس، قیمت مسکن در منطقه ی ۱ تهران بیشترین میزان قیمت را داشته است و متوسط قیمت آن حدود ۹۶ میلیون تومان می باشد که بالاترین سطح قیمتی این منطقه است. این در حالیست که ارزش هر متر مربع خانه در منطقه ی ۱۸ تهران به طور میانگین ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

بر اساس معامله هایی که انجام شده است، در صورتی که متراژ متوسط را ۸۵ متر در نظر بگیریم، می توان میزان و ارزش نقدینگی وارد شده به بازار مسکن تهران در آبان ماه را محاسبه کرد و مشخص نمود که کدام یک از مناطق تهران بیشترین ورود پول را داشته اند.

منطقه ۵، به کانال پنج همتی نقدینگی مسکن وارد شد!

برای این که میزان پول وارد شده به بازار مسکن را محاسبه کنیم، باید قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی را در ۸۵ متر مربع که متوسط واحدهای مسکونی معامله شده در تهران است، ضرب کنیم و دوباره حاصل به دست آمده را در کل معاملات مناطق تهران ضرب کنیم.

با انجام این محاسبات به خوبی متوجه می شویم که کل ارزش نقدینگی وارد شده به منطقه ی ۵ تهران، برابر با پنج هزار و ۲۱۴ میلیارد تومان بوده است که بیشترین سطح را در میان مناطق ۲۲ گانه ی تهران دارد.

بررسی دیگر مناطق تهران نشان می دهد که برخی از آن ها نیز پذیرای پول زیادی در آبان ماه بوده اند. به عنوان مثال، رکورد دومین منطقه ی تهران به منطقه ی ۲ می رسد که معادل ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان بوده است.

از سوی دیگر، کمترین سطح ورود نقدینگی در میان مناطق مختلف تهران به منطقه ی ۱۹ تعلق دارد که ۱۶۹ میلیارد تومان بوده است.

از ابتدای مهر ماه که نوسانات ارز شروع شد، خیلی از سرمایه گذاران از ترس نابودی سرمایه های خود در بازارهای موازی سرمایه گذاری کردند که یکی از آن ها، بازار مسکن است. بازاری که بدون دخالت ارز نیز با مشکلات بسیاری مواجه بود و حالا عملاً وارد یک بحران بزرگ شده است.

دیدگاه ها غیرفعال است