مصوبه پاکت حجمی برای ساختمان های تهران

مصوبه پاکت حجمی می تواند چهره ی ساختمان های تهران را تغییر بدهد

طرح های مختلفی در سازمان ها و ارگان های مربوط به ساخت و ساز کشور مطرح می شود. اما در جدیدترین خبرها چنین به گوش می رسد که سرپرست اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران دستوری تحت عنوان دستورالعمل طراحی توده ساختمان های پهنه سکونت بر اساس پاکت حجمی و هویت دار شدن ساختمان ها ابلاغ کرده است.

به گزارش پرشین سازه ، این مقام مسئول یعنی آقای حامد سلیمی در مورد جزئیات این مصوبه پاکت حجمی ساختمان های تهران چنین توضیح داده است: در مصوبه ای که صحبتش را می کنیم و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران نیز رسیده و برای اجرا به ۲۲ منطقه ی تهران نیز ابلاغ شده است، پیشنهاداتی در مورد استفاده از ظرفیت های موجود در طرح های جامع و تفصیلی به جهت توسعه ی امکانات طراحانه در زمینه ی پاکت حجمی ابنیه( به کار گرفتن پیش آمدگی ها و فرورفتگی ها در ظاهر ساختمان) واقع در پهنه ی سکونت ارائه شده است. به این ترتیب می توان مسیر معماران و طراحان برای انجام طراحی های خلاقانه و هویت دار نمای ساختمان های شهر را هموار کرد.

این مقام مسئول در ادامه از شیوع طراحی های مکعبی مشابه و بدون هویت برای نمای ساختمان های تهران انتقاد کرد و ادامه داد: هدف اصلی این مصوبه این است که سیما و منظره ی شهر را بهبود داده و کیفیت معماری و شهرسازی تهران را اعتلا ببخشیم و زمینه های مساعد برای طراحی های خلاقانه ی معماری به شکل قاعده مند را فراهم کنیم. به این ترتیب کیفیت فضاهای زندگی در داخل و خارج از واحد مسکونی را بهتر کرده و آسایش اقلیمی متناسب با اقلیم های متنوع کلانشهر تهران را تامین نماییم.

وی در ادامه تاکید کرد: مصوبه ی پاکت حجمی در مورد محدوده ی مجاز حجم ساختمان، اعم از محل استقرار بنا، ارتفاع سازه، تعداد طبقات و دیگر موارد با لحاظ کردن تراکم مجاز ساختمان و تنها در زیر پهنه های مسکونی، قابل اجرا می باشد. به همین دلیل است که با هیچ برداشت و تفسیری نمی توان گفت که منجر به افزایش ضریب اشغال زمین می شود.

سلیمی چنین افزود: بنابراین، این مصوبه در سطح ۷۰ درصد مساحت زمین با پیشروی از شمال قطعه مجاز است و برای حفظ حداقل ۴۰ درصد از فضای باز در املاک متوسط و بزرگ در شهر تهران تاکید دارد. علاوه بر این، منحصراً در راستای بهره گیری از امکانات طراحانه و معمارانه، آن هم به استناد ظرفیت های موجود در طرح جامع و تفصیلی، ۱۰ درصد شناوری میان محدوده ی اشغال زمین و ضریب اشغال آن، در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول در ادامه چنین گفت: هدف اصلی این مصوبه این است که چهره ی شهر زیباتر شود و کیفیت معماری و شهرسازی تهران اعتلا پیدا کند. همچنین باید زمینه های مساعد برای طراحی های خلاقانه در حوزه های معماری و هویت بخشی به شهر فراهم شود و مشمول پلاک های واقع در پهنه ی سکونت عام می گردد. کلیه ی پلاک های واقع در این پهنه، در صورتی که این دستورالعمل را به کار بگیرند، مشمول تبصره ذیل بند ۲-۸ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران نمی شوند.

به طور کلی مدت هاست که معماران و طراحان شهری در خصوص سیمای زشت شهر تهران هشدار می دهند. ساختمان سازی های بی رویه و بدون هویت، باعث شده که جلوه ی شهر تهران بسیار ناخوشایند شود و تمام ساختمان ها بدون این که فرهنگ و هویت خاصی پشتشان باشد، صرفاً ساخته شده اند تا جایی برای زندگی باشند.

این در حالیست که پتانسیل های بسیاری در این شهر وجود دارد. پتانسیل هایی که در نهایت می تواند منجر به ایجاد شهری زیبا با جلوه ی خاصی از معماری شود. متاسفانه در حال حاضر، به دلیل گرانی نهاده های ساختمانی و عدم تربیت نسلی از متخصصین ساختمان سازی، شاهد رشد بی رویه ی ساختمان های بدون هویت بوده ایم که منظره ی شهر را به کلی تغییر داده اند.

طرح چنین مصوبه هایی برای ساختمان های تهران می تواند یک گام رو به جلو باشد برای بهبود وضعیت ظاهری ساختمان های این شهر!

متاسفانه انبوه سازان و سازندگان بدون توجه ویژه به نمای ساختمان، صرفا به دنبال ساخت واحدهایی هستند که بیشترین سود و منفعت را برایشان داشته باشد. این ساختمان ها به تدریج چهره ی شهر را با تغییرات گسترده ای مواجه می سازند. به نحوی که دیگر نمی توان هویتی برای شهر قائل شد.

از سوی دیگر، باید ساز و کاری در پیش گرفته شود که سازندگان نسبت به ساخت واحدهای مسکونی با نمای خلاقانه و معماری جالب توجه، علاقه مند شوند. حمایت های دولتی از طرح های معماری و شهرسازانه در قالب همین طرح هایی مانند پاکت حجمی می تواند توجه سازندگان را به خود جلب کند و در نهایت شاهد بهبود جلوه ی شهر باشیم.

دیدگاه ها غیرفعال است