مالکان بافت فرسوده، می توانند ملک خود را با زمین تهاتر کنند

مالکان بافت فرسوده، می توانند ملک خود را با زمین تهاتر کنند!

همین چندی قبل بود که مسئولین مربوطه خبر از ایجاد مشوق های جدید برای نوسازی بافت فرسوده دادند و حالا به نظر می آید که این مشوق ها معرفی شده اند.

به گزارش پرشین سازه ، معاون وزیر راه و شهرسازی به امکان تهاتر زمین برای تشویق دارندگان خانه های فرسوده اشاره کرد.

محمد آئینی به طور کامل به تشریح این مشوق ها پرداخت و گفت: حدود ۱۶۶ هزار هکتار بافت فرسوده اعم از بافت تاریخی، بافت فرسوده ی میانی و سکونتگاه های غیررسمی در کشور وجود دارد که این تعداد ۲۳ درصد از سطح شهر را در برمی گردد. در کمال تاسف باید اعلام کنیم که حدود ۱ سوم جمعیت کشور در چنین سکونتگاه هایی زندگی می کنند.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اشاره کرد که حدود ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده ی میانی، ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی و ۵۹ هزار هکتار، بافت حاشیه ای وجود دارد. وی اظهار کرد: در دولت های پیشین از میان این حجم از بافت فرسوده، حدود ۲۱۰ هزار واحد مسکونی بازسازی شده است و به ازای آن ها ۶۷۰ هزار واحد ساخته شده اند.

محمد آئینی به موضوع نوسازی بافت فرسوده شهری و روستایی به عنوان یکی از چهار چالش اصلی بخش مسکن و شهرسازی دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در حوزه ی روستایی، وام نوسازی و مقاوم سازی مسکن در نظر گرفته خواهد شد تا خود متقاضیان بتوانند اقدام به تعمیر و نوسازی منازل خود نمایند. اما در خصوص حوزه ی شهری، برنامه مان این است که با سیاست های تشویقی شهرسازانه، توسعه گران را تشویق به مشارکت با مردم جهت نوسازی این بافت فرسوده کنیم. بیشتر مالکان این بافت های فرسوده از طبقات و اقشار کم درآمد جامعه هستند و نمی توانند به تنهایی اقدام به نوسازی منازل خود کنند.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در ادامه گفت: علاوه بر تمام مشوق هایی که از احاظ امور اداری و مالی برای سازندگان در نظر گرفته شده است، یک مشوق دیگر نیز دست تهیه می باشد و آن تهاتر زمین است. به این ترتیب که اگر یک مالک بافت فرسوده تمایل داشت، می تواند ملک خود را در اختیار مجری طرح نوسازی قرار داده و به ازای آن یک قطعه زمین در شهرهای جدید یا زمین های وزارت راه و شهرسازی دریافت و با توجه به نیاز خود بسازد.

آئینی در انتهای سخنان خود گفت: شهرداری وظیفه دارد که در چنین شرایطی جهت صدور پروانه ساخت، دست کم ۵۰ الی ۱۰۰ تخفیف قائل شود که دولت این مبلغ را برای آن ها جبران خواهد کرد. کما اینکه تا این لحظه، میانگین تخفیف هایی که شهرداری برای صدور پروانه ساخت ارائه کرده است حدود ۸۲ درصد بوده است.

دیدگاه ها غیرفعال است