سهم هر یک از نهاده های ساختمانی در هزینه های ساخت مسکن

سهم هر یک از نهاده های ساختمانی در هزینه های ساخت مسکن

دعوا بر سر هزینه های ساخت مسکن بسیار است اما مجموع کل هزینه ها چقدر می شود و سهم هر یک از نهاده های ساختمانی در هزینه ها چقدر است؟!

به گزارش پرشین سازه ، بررسی ها نشان می دهد که بخش بزرگی از هزینه های ساخت شامل شاخص هایی مثل هزینه مصالح ساختمانی مثل سیمان، فولاد و…، هزینه دستمزد ها، هزینه های غیرساختمانی مثل بیمه، مالیات، پروانه، خدمات مهندسی و…می شود.

بر اساس گفته های مسئولین، هزینه های ساخت مسکن در حال حاضر به شکل میانگین، ۹ میلیون و ۸۰۷ هزار و ۵۱۹ تومان است. از این میان بیشترین سهم را مصالح ساختمانی به خود اختصاص داده اند. به نحوی که هر متر مربع ساخت مسکن، حدود ۵ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان هزینه ی مصالح می برد.

دستمزد کارگران بدون سود پیمانکار، به ازای هر متر مربع ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان می شود. در این میان هزینه های بیمه، پروانه ساختمانی، خدمات مهندسی، مالیات بر ارزش افزوده و سود پیمانکار نیز متری ۲ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۵۱۹ تومان می شود.

برآورد قیمت ها نشان می دهد که ۵۳ درصد هزینه های ساخت صرف مصالح ساختمانی می شود. ۲۳ درصد نیز برای دستمزد کارگران و…مصرف می گردد. ۲۵ درصد نیز برای هزینه های غیرساختمانی است.

نکته ی جالب توجه این جاست که تمام این اعداد و ارقام بدون احتساب هزینه ی زمین است. بر اساس گفته های بسیاری از فعالان و سازندگان، اصلی ترین هزینه ی ساختمان سازی، مربوط به قیمت زمین است.

اگر بخواهیم به شکل جزئی تری به هزینه های ساخت بپردازیم، باید بگوییم که به جز مصالح پرکاربردی مثل سیمان و فولاد، هزینه های مصالح ۳۶ درصد از قیمت تمام شده ی مسکن می شود. هزینه فولاد ۱۴ درصد می باشد. مالیاتی که دولت برای ساخت دریافت می کند، ۸ درصد است و سازندگان باید ۷ درصد هم مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. بیمه پیمانکاری ۶ درصد از کل هزینه ها را شامل می شود و سود پیمانکار، ۳ درصد است.

سهم بیمه ی کارگران از کل هزینه های جاری، ۲ درصد است و ۲ درصد هم به پروانه ساختمانی اختصاص دارد. در نهایت باید بگوییم که هزینه ی خدمات مهندسی کمترین سهم هزینه ها را دارد که ۱ درصد می باشد.

یکی از مهم ترین کارهایی که وزارت راه و شهرسازی برای کاهش این هزینه ها انجام داده، حذف هزینه های زمین است. بر اساس گفته های مهرداد بذرپاش، تا به امروز حدود ۵۰ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است. ساخت ۱ میلیون و ۷۶۰ هزار واحد نیز آغاز شده!

یکی از بزرگ ترین مشکلات وزارت راه و شهرسازی این است که دیگر ارگان ها و سازمان ها را وادار به همکاری کند تا طرح نهضت ملی مسکن با سرعت بیشتری پیش برود. اصلی ترین ابزار دولت برای وادار کردن وزارتخانه های مختلف به همراهی، ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن است که وزارتخانه های دیگری مثل صمت و اقتصاد را نیز برای اجرای بهتر طرح نهضت ملی مسکن، مکلف و موظف کرده است.

ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن به مسئله ی مصالح ساختمانی می پردازد و سه وزاتخانه ی مرتبط را مکلف کرده که برای تامین مصالح ساختمانی، بهترین عملکرد را داشته باشند. موضوع این ماده، تاکید بر وزارت اقتصاد است که امکان پیش خرید مصالح ساختمانی مثل فولاد و سیمان را در بورس کالا فراهم کند. اصلی ترین هدف این تکلیف، پوشش خطرپذیری خرید مصالح است.

این قانون دارای چندین تبصره نیز هست که در تبصره ی اول آن آمده که وزارت راه و صمت باید آیین نامه مربوط به تامین مصالح ساختمانی مثل فولاد و سیمان را با هدف حذف واسطه تدوین کنند. سپس این آیین نامه باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

تبصره دوم نیز به وظایف وزارت اقتصاد و امور دارایی اشاره کرد و این وزارتخانه را موظف کرده تا امکان خرید مصالح ساختمانی از طریق بورس کالا را برای سازندگان طرح های مسکن سازی حمایتی فراهم کند. وزارت راه و شهرسازی این سازندگان را معرفی خواهد کرد.

موضوع مصالح ساختمانی و تاثیر قیمت آن ها بر قیمت تمام شده ی مسکن، چند هفته ای است که حسابی داغ شده! حتی نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اشاره کرده و درخواست کرده اند که مصالح ساختمانی با قیمت کمتری به دست سازندگان نهضت ملی مسکن برسد.

شعار دولت سیزدهم این است که مسکن ارزان ساخته و به دست متقاضیان برساند. بنابراین تا زمانی که قیمت مصالح بالاست، چنین شعاری محقق نمی شود.

دیدگاه ها غیرفعال است