سازندگان چشم انتظار سیاست های تشویقی دولت

سازندگان چشم انتظار سیاست های تشویقی دولت!

حالا که بخش ساخت و ساز مسکن با رکود عجیبی رو به رو شده است، به نظر می آید که هیچ راه دیگری به جز سیاست های تشویقی دولت چاره ساز نباشد. تشویق هایی که اتفاقا خیلی از سازندگان در انتظار آن هستند.

به گزارش پرشین سازه ، همین چند ماه قبل بود که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که برنامه هایی برای افزایش ساخت و ساز کشور دارد. وی گفت که حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل بازار می دهد تا از این طریق رونقی به بازار مسکن داده باشد. اما به نظر می آید که این وعده ها نیز تا اینجای کار عملی نشده اند و خبری از تسریع ساخت و ساز در کشور نیست.

بازار مسکن همچنان در خواب زمستانی خود به سر می برد.

در این میان تعداد پروانه های ساختمان سازی صادر شده نیز کاهش چشمگیری داشته است. بر اساس گزارش هایی که از سوی شهرداری کشور منتشر شده است، در بهار امسال ۳۱ هزار و ۴۹۷ پروانه ی ساختمانی در کل کشور صادر شده است. از میان این تعداد، برای شهر تهران فقط ۷۳۶ پروانه ی ساخت و ساز صادر شده است.

این آمار نشان می دهد که در طول ده سال گذشته، امسال برای نخستین بار است که تعداد پروانه های صادر شده زیر ۱۰۰۰ تاست. در واقع سهم کلی شهر تهران از تمام پروانه های صادر شده ی کشور تنها ۲.۳ درصد بوده است. این سهم با توجه به جمعیت بالای تهران، بسیار پایین است و هشدارهای خطرناکی در خصوص کاهش مسکن در آینده می دهد.

کاهش شدید پروانه های صادر شده در تهران در حالیست که حتی در اوج کرونا در سال ۱۳۹۹ نیز تعداد ۱۶۸۰ پروانه ی ساخت و ساز برای شهر تهران صادر شده است. در واقع به نظر می آید که هیچ فاجعه ای تا این حد نتوانسته است جلوی ساخت و ساز را بگیرد.

مرکز آمار نیز گزارش های مشابهی را منتشر کرده است و با بررسی آن ها، می توان نتیجه گرفت که این حجم از روند کاهشی ساخت و ساز از سال ۹۷ بی سابقه بوده است.

سازندگان در انتظار سیاست های تشویقی دولت

با توجه به وضعیت نا به سامان بازار ساخت و ساز مسکن، خیلی از سازندگان در انتظار سیاست های تشویقی دولت هستند و در صورتی که این تشویق ها صورت نگیرد، احتمالا این بازار بیشتر از گذشته دچار مشکل خواهد شد و چه بسا بسیاری از سازندگان این بازار را ترک کنند.

در این میان به نظر می آید که بسیاری از مسئولین دولتی نسبت به این اوضاع بازار مسکن بی توجه و غافل هستند. دبیر انجمن انبوه سازان چنین گفته است: از ابتدای امسال بارها به مسئولین ذیربط در خصوص مشکلات بازار مسکن گزارش داده ایم اما به نظر می آید که از سوی آنها جدی گرفته نشده است. در نتیجه طبیعی است که آثار این غفلت را در کاهش حجم ساخت و سازها ببینیم.

فرشید حاجت پور در خصوص این موضوع چنین ادامه داد: دولت در این بخش باید سیاست های تشویقی را در دستور کار خود قرار بدهد تا این بازار در آینده به سمت رونق برود.

در این میان خیلی سازندگان نیز اعلام کرده اند که انگیزه ی چندانی برای ورود به ساخت و ساز ندارند.

قیمت مصالح ساختمانی در رکود بازار مسکن موثر است!

در این میان افزایش سرسام آور قیمت مصالح ساختمانی نیز باعث شده است که تمایل به ساخت و ساز کمتر شود. در واقع افزایش قیمت این مصالح به همراه افزایش چشمگیر عوارض ساختمانی، باعث شده است که در نهایت ساخت و ساز به سمت رکود پیش برود.

خیلی از فعالین حوزه ی ساختمان سازی باور دارند که دولت باید اقدامات لازم را در جهت حمایت از سازندگان بخش خصوصی انجام دهد تا شاید انگیزه ی بیشتری برای سازندگان به وجود بیاید و در این بازار باقی بمانند و فعالیت بیشتری داشته باشند.

در واقع بازار مسکن همگام با اقتصاد کلی کشور پیش می رود. در صورتی که حمایت درستی از بازار مسکن صورت نگیرد، نمی توان روی آن به عنوان یکی از موتورهای اصلی اقتصاد کشور حسابی باز کرد. در واقع رکود ساخت و ساز تنها به بازار مسکن ضربه نمی زند، بلکه کل اقتصاد کشور را نیز درگیر خواهد کرد.

دیدگاه ها غیرفعال است