روند صدور پروانه های ساختمانی الکترونیکی شد

روند صدور پروانه های ساختمانی الکترونیکی شد

یکی از اصلی ترین مشکلاتی که در حوزه ی ساخت و ساز وجود دارد، سخت گیری های فراوان در خصوص صدور پروانه های ساختمانی است. خیلی از ساختمان سازان چنین گزارش می دهند که اصلی ترین دلیل کاهش تولید مسکن در کشور، سخت گیری های زیادی است که از سوی شهرداری در راستای صدور پروانه ساخت صورت می گیرد.

به گزارش پرشین سازه ، چند وقتی است که وعده هایی از سوی مسئولین شهرداری، مبنی بر کوتاه کردن روند دریافت پروانه های ساختمانی به گوش می رسد. در حال حاضر نیز، این روند به صورت الکترونیکی انجام می شود. عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان اصفهان؛ در خصوص الکترونیکی کردن روند صدور پروانه های ساختمانی چنین گفت:

این حرکت متناسب با شرایط جامعه و انتظاری بود که خیلی از سازندگان و درخواست کنندگان پروانه های ساختمانی از شهرداری داشتند.

سعید سیدنا، در خصوص این موضوع چنین توضیح داد: فرآیند الکترونیکی شدن صدور پروانه ی ساختمانی، زمانی رخ داد که سازندگان ساختمان، از شهرداری پنج درخواست مختلف داشتند. اولین درخواست این دسته از سازندگان این بود که تمامی ضوابط و امکانات یک ساختمان، در اختیار آن ها قرار بگیرد.

دومین درخواست این بود که هزینه های ساخت و ساز قابل محاسبه باشد تا نقش و فایده ی هر بخش، برای سازنده مشخص و واضح باشد. درخواست بعدی نیز این بود که تمامی مراحل ساخت و ساز در کمترین زمان ممکن صورت بگیرد. درخواست چهارم نیز به رفع تبعیض در خصوص گرفتن پروانه های ساختمانی مربوط می شد. آخرین درخواست سازندگان هم این بود که میزان رفت و آمد به شهرداری برای دریافت مجوز و پروانه ساختمان سازی، به حداقل برسد.

این عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان اصفهان به ابعاد مختلف الکترونیکی شدن روند صدور پروانه ساختمانی پرداخت و اظهار نمود که این گام بزرگی است که توسط شهرداری اصفهان، برداشته شده. وی افزود: این حرکت متناسب با شرایط جامعه و درخواست سازندگان و متقاضیان پروانه ساختمانی از شهرداری، انجام گرفت. چنان چه سرای ۱۰ (سامانه صدور پروانه ساختمانی) به خوبی و درستی اجرا شود، می توان این پنج خواسته را به خوبی انجام داد.

سیدنا خاطرنشان کرد: فرقی که میان سرای ۱۰ و نمونه ی قبلی آن سرای ۸، وجود دارد این است که سرای هشت به طور کامل در اختیار شهرداری بود. اما سرای ۱۰ در اختیار مردم و شهرداری قرار گرفته است.

سعید سیدنا، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان اصفهان در نهایت چنین گفت: هر کسی که متقاضی دریافت پروانه ساختمانی است در سرای ۱۰، دارای نام کاربری و رمز عبور است که با آن ها می تواند وارد سیستم شود. به این ترتیب، مراحلی که زمانی به شکل حضوری باید انجام میشد، به صورت الکترونیکی طی خواهد شد. تمامی این خدمات توسط یک نرم افزار ارائه می شود و کاربر می تواند این امکانات را در اختیار داشته باشد.

با الکترونیکی شدن روند صدور پروانه ساختمان سازی، یکی از اصلی ترین مشکلاتی که در حوزه تولید مسکن وجود داشت، تا حدی برطرف خواهد شد.

دیدگاه ها غیرفعال است