جزییات واگذاری زمین از سوی دولت به مردم

تکلیف واگذاری زمین از سوی دولت به مردم چه شد؟!

گرچه چالش های زیادی بر سر راه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن وجود دارد اما به نظر می رسد که وزیر راه و شهرسازی جدید، عزمی جدی در جهت رفع این موانع دارد. وزیر جدید راه و شهرسازی در مراسم بزرگداشت هفته ی پژوهش در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به موضوع واگذاری زمین از سوی دولت اشاره کرد و گفت: واگذاری زمین یکی از سیاست های جدی ماست و در این بخش، بررسی های زیادی در حال انجام شدن است.

به گزارش پرشین سازه ، مهرداد بذرپاش در خصوص این موضوع توضیحاتی ارائه کرد و تاکید نمود: در حال حاضر تلاش داریم که بررسی های بیشتری در خصوص واگذاری زمین داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه چنین افزود: یک تیم تخصصی مامور شده است تا روی موضوع واگذاری زمین تحقیق کرده و فعالیت داشته باشد. این تیم بررسی می کند که در کدام شهرها امکان واگذاری زمین وجود دارد. این فرآیند قرار است از ابتدای سال آتی، مقیاس گسترده تری پیدا کند. کار این تیم تخصصی این است که شهر به شهر را بررسی کنند. در این میان استانداران نیز موظف هستند که شهرهایی که دارای زمین کافی می باشند و قابلیت الحاق به محدوده دارند را احصا کنند. بر اساس قانون، چنانچه این زمین ها متعلق به شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی باشند باید به وزارت راه و شهرسازی تحویل داده شوند.

یکی از اصلی ترین مشکلات طرح نهضت ملی مسکن این است که منابع مالی کافی برای آن پیشبینی نشده است. بذرپاش در خصوص این موضوع نیز توضیحاتی ارائه کرده و گفت: روش های مختلفی برای تامین منابع مالی در دستور کار قرار گرفته است. در هدف گذاری تامین مسکن که اولویت دولت سیزدهم و قانون جهش تولید مسکن است، از روش های مختلفی کار دنبال می شود. همچنین از روش های ترکیبی تامین منابع مالی نیز استفاده می شود تا این کار محقق گردد. برخی از اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته است، شامل تامین زمین، پرداخت تسهیلات، اتمام پروژه های مسکن مهر، به پایان رساندن پروژه ی نهضت ملی مسکن و روش های دیگر ساخت خانه است.

بسته های تشویقی دولت جهت ساخت مسکن توسط مردم و سازندگان!

مهرداد بذرپاش در ادامه راجع به بسته های تشویقی دولت نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: یکی از اصلی ترین شرکای وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن، شهرداری ها هستند که باید سهم قابل قبولی از تولید مسکن را بر عهده بگیرند. منظور از یک میلیون واحد مسکونی این نیست که تمام این واحدها را دولت می سازد. بلکه به این معناست که بسته های تشویقی مختلفی در اختیار می گذارد تا هم شهرداری ها و هم خودمالکی ها ساخت خانه در شهرها و روستاها را آغاز کنند.

وی همچنین در خصوص برنامه های وزارتخانه در حوزه ی مسکن و حمل و نقل نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: از اصلی ترین مسئولیت های ما در حوزه ی ریلی، تکمیل کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب است که در این خصوص، توافقات خوبی با تامین کنندگان مالی داخل کشور و خارج صورت گرفته است. صحبت های خوبی با کشورهایی که نمایندگانشان در ایران هستند نیز انجام شده است.

طرح نهضت ملی مسکن که اصلی ترین وعده ی دولت سیزدهم بود، در حال حاضر با چالش های مهمی رو به روست. وزیر جدید راه و شهرسازی از همان روز نخست خود اقدام به شفاف سازی در خصوص این طرح کرد و خاطرنشان ساخت که ساخت چهار میلیون واحد مسکونی با این منابع مالی و شرایط اقتصادی میسر نیست. به نظر می رسد که این طرح بزرگ نیز سرنوشتی جز سرنوشت مسکن مهر نخواهد داشت.

دیدگاه ها غیرفعال است