باید توجه بیشتری به مسکن سازی صورت بگیرد

باید توجه بیشتری به مسکن سازی صورت بگیرد

یکی از اصلی ترین معضلاتی که در حال حاضر روند ساخت مسکن را کُند کرده است، عدم تامین زمین می باشد.

در سال کنونی که سال رشد تولید و مهار تورم نام گذاری شده است، باید توجه ویژه تری به مسکن سازی و طرح های مربوط به آن مثل طرح نهضت ملی مسکن داشت.

به گزارش پرشین سازه ، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اهمیت طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد که با وجود ازدواج هایی که در کشور رخ می دهد، نیاز به خانه نیز بیشتر می شود. در نتیجه باید سالی یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود.

علیرضا زندیان، در ادامه چنین گفت:

البته برای ورود به بحث مسکن باید طرح جامعی داشت و تمام جنبه ها را مد نظر قرار داد. اول از هر چیزی باید به موضوع تامین منابع مالی مسکن سازی توجه کرد.

وی در ادامه توضیح داد که زمانی می توان مسکن سازی انبوه را دنبال کرد که تورم در کشور حکم فرما نباشد. همچنین باید هزینه ی مسکن اقشار متوسط و زوج های جوان را سرشکن کرد. به طور کلی در حال حاضر، این اقشار جامعه، منابع مالی کافی برای خرید مسکن را در اختیار ندارند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، قیمت ها باید نسبت به آن چه که در بازار موجود است، کمتر باشد.

در این میان، ایده هایی مثل واگذاری زمین رایگان می تواند قیمت مسکن را کاهش داده و به رونق تولید منجر شود.

تحویل ۸۰ هزار واحد مسکونی در سال گذشته

بعد از رکود فراوانی که در بازار تولید مسکن وجود داشت، سال ۱۴۰۰ سرآغازی بر اوج گیری دوباره ی ساخت و ساز شد.

علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید که در سال گذشته؛ حدود ۸۰ هزار واحد مسکونی از سوی دولت ساخته و به متقاضیان تحویل داده شد.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت که بیشترین هزینه ی مربوط به تولید مسکن در کلانشهرها مربوط به قیمت زمین است. ساخت ۸۰ هزار خانه نیز اصلا رقم جالب توجهی نیست. این در حالیست که مجلس وظیفه ی خود را به انجام رسانده و راهکار قانونی آن را تعیین نموده است.

بر اساس آمارهای موجود، دولت نتوانسته است که حتی ۵۰ درصد وعده ی خود را محقق سازد.

زندیان گفت:

یکی از اصلی ترین موانعی که به عدم تحقق وعده ی نهضت ملی مسکن در شهرستان ها منجر شد، جلوگیری از الحاق زمین بود. در واقع وزارت راه و شهرسازی به موقع نتوانست اختیار این زمین های رایگان را به دست بگیرد. در نتیجه نتوانست خیلی سریع اقدام به مناقصه و ساخت مسکن نماید.

بر اساس گفته های این عضو مجلس، برای اینکه وعده ی ساخت یک میلیون واحد مسکونی محقق شود باید زمین رایگان بیشتری به این طرح اختصاص داد. همچنین روند صدور پروانه های ساختمانی و همکاری شهرداری نیز باید سرعت بگیرد.

وی خاطرنشان ساخت که برخی از پروژه های طرح نهضت ملی مسکن صرفا به دلیل عدم صدور پروانه، معلق مانده اند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به مشکلات دیگر این طرح نیز اشاره کرد و از نبود امکاناتی مثل جاده، آموزش و…برای این خانه سازی انتقاد نمود. در صورتی که وزارت راه و شهرسازی این امکانات را به سرعت فراهم نماید، روند اجرای کار نیز سریع تر می شود.

وی در ادامه اعلام کرد که در سال های گذشته، نظارت وزارت راه و شهرسازی بر عملیات اجرایی خانه سازی بسیار ضعیف بوده است. در نتیجه به زودی کمیسیون اقتصادی پیگیر آمارهای مربوط به این طرح خواهد بود.

چرا زمین های مربوطه به شهرها الحاق نمی شوند؟

همان طور که اشاره شد، خیلی از کارشناسان اصلی ترین راهکار تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن را الحاق زمین های اطراف شهر می دانند. اما روند الحاق زمین ها به کُندی پیش می رود و عملاً منجر به توقف پروژه ها شده است.

زندیان، نماینده ی مجلس در خصوص این موضوع چنین گفت:

برای این که زمین های خارج از محدوده ی شهرها الحاق شوند، باید کمیسیون ماده ۵ به ریاست استاندارد و با حضور نمایندگان سازمان ها و دستگاه های مختلف برگزار شود.

وی خاطرنشان ساخت که در این جلسات، نمایندگان سازمان ها و دستگاه های مختلف صرفاً از دید دستگاه خودشان به موضوع نگاه می کنند و در نتیجه، اساسا هیچ کاری صورت نمی گیرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اعلام کرد که برای ساکن شدن مردم در این خانه ها، باید خدمات روبنایی و زیربنایی کافی برایشان ایجاد شده باشد. در غیر این صورت، رغبت مردم برای سکونت در این خانه ها کمتر می شود.

تجربه ی مسکن مهر به خوبی نشان می دهد که مردم توجه ویژه ای به موضوع امکانات دارند. از سوی دیگر، تجاربی مثل همین مسکن مهر باعث شده که مردم اطمینان کافی به چنین طرح هایی نداشته باشند.

وی همچنین به موضوع ساخت و ساز در بافت فرسوده نیز اشاره کرد و گفت که در خانه هایی که متراژ زیر ۱۰۰ متر دارند، امکان ساخت و ساز وجود ندارد. چرا که عموما ساکنین این بافت فرسوده، توان مالی کافی برای نوسازی ندارند.

در نتیجه باید از سرمایه گذاران درخواست کرد که به این حوزه نیز وارد شوند.

نماینده مردم بیجار تاکید کرد که ساخت و ساز در بافت فرسوده می تواند اثرات خیلی زیادی در رونق تولید مسکن داشته باشد و نباید ظرفیت آن را فراموش کرد.

از آن جایی که در بافت فرسوده، امکانات و زیرساخت های لازم وجود دارد، می توان هزینه ی مسکن سازی را کاهش داد و باعث اسکان جمعیت های بیشتری در این نواحی شد.

دیدگاه ها غیرفعال است