تخریب باغات تهران برای ساخت و ساز مسکونی

تخریب باغات تهران برای ساخت و ساز مسکونی

تا پیش از هجوم جمعیتی به تهران، این شهر یکی از خوش آب و هواترین شهرهای کشور بود. باغات متنوعی که در این شهر وجود داشت باعث افزایش کیفیت هوا شده بود. اما با وجود ساخت و ساز فراوان، بیشتر این باغ ها از بین رفت. حالا چنین گفته می شود که باغ های تهران توسط نهادهای حاکمیتی خریداری شده و بعد از آن، تخریب می شوند.

به گزارش پرشین سازه ، گفته می شود که شورای شهر و شهرداری تهران بدون توجه به آثار زیست محیطی و مالی، اقدام به فروش باغات تهران و تبدیل آن ها به اراضی مسکونی کرده اند. البته این موضوع تازه ای نیست و قبلا هم چنین اقداماتی از سوی مسئولین شهری صورت می گرفت. با این تفاوت که در گذشته، تلاش می شد تا با عناوین مختلف، روی این کار سرپوش بگذارند اما واقعیت اینجاست که از این طریق، بودجه شهرداری تامین می شد و رانت زیادی نصیب خریداران این باغ ها می کرد.

نکته ی جالب توجه در خصوص فروش این باغ ها، رانتی است که نصیب خریداران می شود و می توانند کاربری آن ها را به مسکونی تبدیل کنند. اقدامی که در توان صاحبان اولیه ی باغ نبوده است. ماموران شهرداری به هیچ وجه اجازه ی کوچکترین تغییری در کاربری باغ های تهران نمی دهند، مگر اینکه صحبت رانت در میان باشد.

به این ترتیب هیچ چاره ای برای صاحبان باغ نمی ماند جز اینکه ملک خود را بفروشد. بیشتر متقاضیان خرید این باغ ها، نهادها و بنیادهای عمومی هستند یا کسانی می باشند که در بخش های شهرداری، آشنا و رابطه دارند و با چند حرکت، می توانند کاربری باغ را تغییر بدهند.

یکی از غم انگیزترین نکاتی که در مورد این ماجرا وجود دارد، خشک کردن درختان این باغ هاست که با روش های مختلفی صورت می گیرد و به نظر می آید که چشم نهادها و سازمان های مختلف به این پدیده ی ناراحت کننده بسته شده است.

لازم به ذکر است که چنین اقداماتی بدون شکایت و شاکی انجام می شود. هیچکس نمی تواند حرفی در خصوص این موارد بزند چرا که حقی به نام نفع عمومی یا حق شهر وجود ندارد. شهرداری به عنوان سازمانی که باید از چنین حقوقی صیانت کند، خود به عامل رانت تبدیل شده است.

باغ های تهران اثر زیادی در بهبود کیفیت هوای این شهر می گذارند. اما تصاویر هوایی از پایتخت نشان می دهد که در طی ۲۰ سال گذشته، تعداد این باغ ها نصف شده است.

برخلاف تورم که اصلا قادر به کنترل و کاهش آن نیستیم، در کاهش باغ ها و درخت های تهران عملکرد خیلی موفقی داشته ایم و با موفقیت توانسته ایم آن ها را کم کنیم.

اینجاست که پای مشکلات دیگری مثل آلودگی هوا و بروز بیماری های مختلف پدید می آید. متاسفانه چنین مسائلی، متولی ندارد و با باغ های تهران مثل گوشت قربانی برخورد می شود. در واقع باغ ها، درست مثل نفت عمل می کنند و بدون اینکه سود ثانویه برای شهر داشته باشند، صرفا با فروش خام به نهادهای مختلف و تغییر کاربری، سودآوری دارند.

فسادی که در حال حاضر، حوزه ی تغییر کاربری را فراگرفته، بسیار بیشتر از جاهای دیگر کشور است و باید هرچه زودتر فکری به حال آن شده و جلوی نابودی شهر و باغ های آن گرفته شود.

در این میان از روزنامه نگاران انتظار می رود که پیگیر این موضوع باشند اما متاسفانه موانع زیادی بر سر راه پیگیری فساد باغات تهران است. باغ هایی که حالا به برج های مسکونی تبدیل شده اند و هر یک از مدیران و مسئولانی که در این راه، سکوت کردند و اجازه ی بررسی بیشتر ندادند، حالا خودشان به ذینفع تبدیل شده اند و هرکدام، ملک یا خانه ای به دست آورده اند.

متاسفانه سرمایه داری مستغلاتی و زمین بازی، پیشینه ی طولانی در کشور ما دارد و گرچه هربار، انتظار داریم که بلاخره نابود شده باشد، بلاخره از یک جای دیگر سر بر می آورد.

با قطع درختان و نابودی باغ های پایتخت، تنها کسانی که ضرر می کنند، مردم عادی و شهروندان هستند که ناچار به تنفس هوای آلوده خواهند شد و شریان های تنفس خود را از دست می دهند. وگرنه برای تمام کسانی که ای از این خوان نعمت، سهمی می برند، تغییر کاربری این باغات، جز سود چیز دیگری ندارد.

دیدگاه ها غیرفعال است