بحران بازار اجاره مسکن، تنها یک بازنده دارد!

بحران بازار اجاره مسکن، تنها یک بازنده دارد

کشکمش فروانی که میان موجران و مستاجران وجود دارد، در حال حاضر بدتر از همیشه شده است. موجران تلاش می کنند که قیمت های پیشنهادی خود را به کرسی بنشانند و اصلا به قوانین مربوط به سقف افزایش اجاره توجهی ندارند.

به گزارش پرشین سازه ، آمارهای رسمی نشان می دهد که شاخص اجاره بها در شش ماه نخست سال جاری نسبت به شش ماه اول سال گذشته با رشد ۳۸.۵ درصدی مواجه بوده است.

با مقایسه ی این عددها، مشخص می شود که وضعیت اجاره نشینان از هر زمان دیگری وخیم تر شده و در کشمکش موجود، قطعا بازنده خواهند بود.

تورم اجاره رکورد زد!

عدد به دست آمده از تورم اجاره در شش ماه نخست سال، از سال ۹۰ تا به امروز بی سابقه بوده است. به عبارت دیگر، رکورد تورم اجاره بها شکسته شد و به نظر می آید که وضعیت مستاجران، هیچ وقت به این اندازه بد نبوده است.

آخرین باری که تورم شدیدی بر بازار اجاره سایه افکند، در سال ۹۰ بود. اما مشکل این جاست که در آن زمان، قدرت مالی مردم تا به این حد خدشه دار و ضعیف نشده بود.

تا پیش از این رکورد بیشترین تورم، مربوط به تورم سالانه ۱۴۰۱ بوده است که عدد ۳۵ درصد را نشان می داد. اما حالا که این عدد به ۳۸.۵ رسیده، سیاستگذاران مسکن باید آن را به مثابه ی یک هشدار قرمز در نظر بگیرند و هر چه سریع تر، اقدامات لازم برای بهبود شرایط را در دستور کار قرار دهند.

بررسی گزارش جدید مرکز آمار ایران، نکات قابل تامل دیگری را نمایان می سازد. تا پیش از این، رکورد تورم نقطه به نقطه اجاره بهای مسکن، کمتر از ۲۰ درصد بوده است. حالا که این عدد نزدیک به ۴۰ درصد شده، می توان گفت که تورم اجاره به دو برابر سطح تاریخی خود رسیده است.

تورم ماهانه در اوج خود!

علاوه بر تورم سالانه، تورم ماهانه نیز به وضعیت عجیبی رسیده است. در شهریور ماه سال جاری، تورم ماهانه به ۳.۵ درصد رسید که نسبت به ماه های پیشین، یک رکورد محسوب می شود. تورم مرداد ماه ۳.۳ بوده است. تورم تیر و خرداد نیز ۲.۴ درصد بوده که نشان می دهد در طی این دو ماه، رشد تورم نداشته ایم.

اما تب بازار اجاره در شهریور ماه افزایش پیدا کرد و به سقف جدیدی دست پیدا کرد.

رشد اجاره بها چه دلیلی داشت؟!

سوال بسیاری از متقاضیان مسکن اجاره ای این است که چه دلیل باعث افزایش هزینه های اجاره در شهریور ماه امسال شد؟!

بررسی در وضعیت بازار شهریور ماه، به شناسایی یک عامل گرانی می شود. تورم عمومی بالا در ماه های اخیر روی اجاره بهای مسکن نیز اثر گذاشته است. گرچه بازار خرید و فروش مسکن کاملا راکد است اما از آن جایی که بسیاری از مالکان، هزینه های زندگی خود را از طریق دریافت اجاره به دست می آورند، قیمت اجاره را بالا برده اند. در واقع تورم عمومی به شکل مستقیم روی اجاره بها اثر گذاشته است.

تمام بخش های زندگی خانوار از جمله بهای اقلام، خدمات مصرفی و هزینه های رایج افزایش پیدا کرده است و طبیعتا، این موضوع روی تورم اجاره مسکن نیز اثر می گذارد.

تورم عمومی نقطه به نقطه در شهریور ماه سال جاری ۳۹.۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر، هزینه های زندگی در شهریور ماه نسبت به سال گذشته، معادل ۳۹.۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه در سال جاری مربوط به فروردین ماه می شود که تورم عمومی ۵۵.۵ درصدی را شاهد بودیم. در اردیبهشت، خرداد و تیر، این عدد به ترتیب ۵۵، ۴۲.۶ و ۳۹.۴ درصد بوده است. به عبارت دیگر میانگین تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲، معادل ۴۵ درصد بوده است که البته نسبت به سطح تاریخ خود، دو برابر شده است.

این روند نشان می دهد که تورم عمومی در حال کاهش است اما به نظر نمی آید که سرعت کاهش تورم اجاره مسکن به این اندازه باشد.

به هرحال برای کاهش نرخ اجاره های مسکن و بهبود وضعیت اجاره نشینان، چاره ای جز کاهش تورم عمومی نیست. در صورتی که سیاستگذاران بتوانند تورم را روی همین عدد ثابت نگه دارند هم به نفع مستاجران است. اما از آن جایی که وضعیت تورم هرگز قابل پیش بینی نبوده، نمی توان حدس و گمان دقیقی در این خصوص داشت.

از طرف دیگر، خانه اولی ها از بازار خرید مسکن خارج شده اند و به همین دلیل، بازار اجاره نشینی از هر زمان دیگری شلوغ تر است. افزایش تقاضا، همواره به افزایش قیمت منجر شده است. بنابراین چنین وضعیتی چندان دور از انتظار نبود.

دیدگاه ها غیرفعال است