نقش ها و مسئولیت های پیمانکار ساختمان

نقش ها و مسئولیت های پیمانکار ساختمان و انواع نقش ها

مسئولیت پیمانکار در ساخت وساز اجرای تمام فعالیت هایی است که برای اتمام پروژه لازم است. نقش ها و مسئولیت های پیمانکار خود را در جنبه های مختلفی از پروژه مانند برنامه ریزی پروژه، مدیریت، نظارت، ایمنی محل ساخت وساز و مسائل حقوقی نشان می دهد.

پیمانکار همچنین شخصی را به عنوان نمایندۀ پیمانکار منصوب می کند که تخصص ویژه ای در اجرای بخش های مشخصی از پروژه دارد که توسط خود پیمانکار نمی تواند انجام شود. نمایندۀ پیمانکار یا پیمانکاران فرعی در پروسه ساخت وساز بر اساس خدماتی که در طول یک پروژه ساختمانی ارائه می دهند، درگیر می شوند.

پیمانکار شخص یا سازمانی است که توسط مشتری برای تکمیل پروژه استخدام شده است. به طور خلاصه نقش ها و مسئولیت های پیمانکاران به دلیل اینکه طیف گسترده ای از وظایف و مدیریت تعداد زیادی از افراد را در دست دارند، دارای سطوح مختلفی است.

 

پیمانکار ساختمان کیست؟

در ساخت وساز پیمانکار، سازمان و گاهی شخصی است که توسط مشتری برای انجام کارهایی که برای کامل کردن پروژه لازم است استخدام می شود. بااین وجود، پیمانکارها همیشه تخصص و حرفه ی لازم برای تکمیل کارهای ساخت وساز توسط خودشان را ندارند. برای این منظور آن ها مسئول انتصاب پیمانکاران فرعی هستند که بعضی از بخش های پروژه را کامل کنند. به طورمعمول تعداد قابل توجهی از پیمانکاران فرعی در یک پروژه ساختمانی نقش دارند.

پیمانکار شخص یا سازمانی است که توسط مشتری برای تکمیل پروژه استخدام شده است. به طور خلاصه نقش ها و مسئولیت های پیمانکاران به دلیل اینکه طیف گسترده ای از وظایف و مدیریت تعداد زیادی از افراد را در دست دارند، دارای سطوح مختلفی است.

نقش و مسئولیت پیمانکار

نقش ها و مسئولیت های پیمانکارها ممکن است در پروژه ای نسبت به پروژه دیگر کمی متفاوت باشد اما نقش ها و مسئولیت های کلی و عمومی پیمانکاران مشابه موارد ارائه شده ی زیر می باشد:

 

۱. مسئولیت های برنامه ریزی پروژه

 • برنامه ریزی توسعۀ پروژه مهم و اجرای از پیش آن
 • تعیین کردن و تخمین زدن مسائل مختلف در پروژه مثل نیاز به مواد و تجهیزات
 • پیش بینی هرگونه تغییر احتمالی در پروژه
 • اطمینان از اجرای قوانین و مشخصات سلامتی و امنیت
 • تمرین ارتباطات عالی بین تمام بخش های درگیر در ساخت وساز مثل مشتری و پیمانکارهای فرعی
 • تعیین ملزومات قانونی

بیشتر بخوانید: وظایف مدیریت ساخت و ساز

۲. مدیریت پروژه

 • مدیریت بودجه برای تکمیل فعالیت های ساخت وساز
 • پیمانکار اصلی مسئول یافتن و استخدام پیمانکاران فرعی و اشخاص درست برای تکمیل کار
 • پیمانکار اصلی با همکاری پیمانکاران فرعی برای پیشرفت تدریجی پروژه نیاز به مدیریت تجهیزات، مواد و سایر خدمات دارد.
 • مدیریت مواد زائد تولید شده
 • ارسال صورتحساب ها بر اساس شرایط اسناد قرارداد

۳. نظارت پروژه

 • نظارت بر پروژه ازنظر برنامۀ زمانی، ایمنی، کیفیت کار و دیگر جزئیات مربوط به پروژه که در قرارداد مشخص شده است.
 • بازدید، اصلاح و به روزرسانی برنامۀ پروژه بر اساس آخرین تغییرات و بازخوردها
 • تمرین تکنیک های ساخت وساز اقتصادی
 • نظارت بر مسائل مربوط به ایمنی

پیمانکار ساخت و ساز

۴. مسئولیت های قانونی و تنظیمی

 • پیمانکار مسئول صدور پروانه ساختمانی است.
 • اطمینان حاصل کردن از اینکه پروژه با مسائل تنظیمی و قانونی لازم مطابق است.

بیشتر بخوانید: شماره موبایل سازندگان

۵. مسئولیت های سلامتی و ایمنی

 • سیاست ایمنی پایدار را برای اطمینان از سلامتی و ایمنی در محیط کار تضمین کند که ممکن است شامل استراتژی های مدیریت خطر، سیستم واکنش اضطراری و دیگر روش های پیشگیری کننده برای ایمنی محل ساخت وساز باشد.
 • اطمینان از این که تمام اشخاص در محل ساخت وساز از تجهیزات ایمنی بهره می برند.
 • آموزش و آگاهی در رابطه با ایمنی را به کارگران ارائه دهد.

صنعت ساختمانهمه مطالب

دیدگاه ها غیرفعال است