استقبال زیاد مردم از طرح نهضت ملی مسکن در استان سیستان و بلوچستان

استقبال زیاد مردم از طرح نهضت ملی مسکن در استان سیستان و بلوچستان: 4500 واحد مسکونی به مرحله بهره برداری رسیده است

طرح نهضت ملی مسکن با جدیت در شهرستان های مختلف پیگیری می شود. استاندار سیستان و بلوچستان، از بهره برداری ۴۵۰۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در هفته دولت و در این استان خبر داد.

به گزارش پرشین سازه ، استاندار سیستان و بلوچستان، آقای حسین مدرس خیابانی در جلسه ی شورای مسکن چنین گفت: برای تمام ۱۸ هزار و ۲۱۸ واحد مسکونی که تحت نظر ادارات کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن بوده اند، پروانه ساختمانی گرفته شده و تا به این لحظه هم، ۱۶ هزار و ۶۴۵ واحد از آن ها، به مرحله ی فونداسیون رسیده است.

استاندار سیستان و بلوچستان ، در مورد طرح نهضت ملی مسکن چنین گفت: این طرح در استان ، بیشتر از دیگر نقاط کشور حائز اهمیت است.

بعد از اتمام سخنان استاندار سیستان و بلوچستان ، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان نیز در طول این جلسه سخنانی ایراد کرد و به وضعیت این طرح در استان پرداخت: به طور کلی، زمین برای ساخت ۱۶۶ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان، تامین شده و قرار است ساخت این تعداد واحد در مدت ۴ سال، با برنامه ای مدون صورت بگیرد. البته باید بگوییم که این تعداد، فراتر از برنامه ای است که پیش بینی کرده بودیم.

آقای ابوالفضل مهدیار، چنین ادامه داد: تا به این لحظه، ۱۹۸ هزار و ۸۸۴ نفر از شهروندان استان سیستان و بلوچستان در این طرح ثبت نام کرده اند که از میان آن ها، ۸۲ هزار و ۱۲۵ نفر واجد شرایط شناخته شده اند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان، سپس چنین اظهار کرد: بر طبق آمار؛ ۳۴ هزار و ۴۷۸ نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، تایید نهایی شده اند. از میان این افراد، ۱۸ هزار و ۵۰۳ متقاضی نیز، واریز وجه خود را انجام داده اند.

در نهایت اینکه، تا به این لحظه، زمینه اتصال ۱۵ هزار و ۶۷۹ متقاضی نیز به پروژه ها فراهم شده است.

دیدگاه ها غیرفعال است