خرم آباد، دومین شهری که کمترین میزان افزایش قیمت مسکن در کشور را داشته است

خرم آباد، دومین شهری که کمترین میزان افزایش قیمت مسکن در کشور را داشته است

با بررسی قیمت خرید مسکن در کشور در طول چند سال گذشته، متوجه می شویم که شهر خرم آباد در ۱۶ سال گذشته، حدود ۱۱ برابر افزایش قیمت مسکن داشته است و از این لحاظ در کل کشور، دومین شهری است که کمترین میزان رشد قیمت مسکن را داشته است.

به گزارش پرشین سازه، شهر خرم آباد از لحاظ افزایش قیمت مسکن، رشد ۱۱۰۰ درصدی داشته است.

داده های مرکز آمار نشان از این می دهد که در این میان، شهر تهران بیشترین رشد قیمت مسکن را داشته است. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ قیمت خانه در تهران حدود ۵۲ برابر شده است.

بعد از تهران، بیشترین میزان افزایش قیمت مسکن در این ۱۶ سال به شهر قم تعلق می گیرد. در طول این مدت، قیمت خانه در این شهر، بیش از ۴۵ برابر رشد داشته است. بعد از قم، رتبه سوم به شهر اراک می رسد که در طول این زمان، حدود ۳۹ برابر افزایش قیمت مسکن داشته است.

از طرفی دیگر، با بررسی دقیق تر داده های مرکز آمار کشور متوجه می شویم که کمترین میزان رشد قیمت متعلق به شهر یاسوج بوده است. در طول ۱۶ سال گذشته، قیمت مسکن در این شهر، تنها ۸۰۰ درصد افزایش داشته است که در قیاس با دیگر شهرها، بسیار کمتر است.

در این میان، شهر خرم آباد نیز در رتبه دوم کمترین میزان افزایش قیمت مسکن قرار می گیرد.

دیدگاه ها غیرفعال است