آیا قرار است قیمت تمام شده مسکن در نهضت ملی مسکن افزایش یابد؟

آیا قرار است قیمت تمام شده مسکن در نهضت ملی مسکن افزایش یابد؟

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی صبح امروز در مورد آخرین وضعیت زمین های نهضت ملی مسکن صحبت کرد و اطلاعات تازه ای ارائه نمود. وی تاکید کرد: برای حدود ۷۰ درصد اراضی نهضت ملی مسکن زمین آماده تامین شده است و برای ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد دیگر این نهضت هم، اراضی در حال بارگذاری می باشند.

به گزارش پرشین سازه، وزیر راه و شهرسازی در ادامه چنین گفت: حدود ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف هستند. برخی از آن ها در حال خاکبرداری و کلنگ زنی می باشند.

ایشان ضمن اشاره به دو بخشی بودن این نهضت چنین ادامه داد: همان طور که از ابتدا قرار بود حدود ۴ میلیون مسکن ساخته شود، این نهضت در دو بخش دو میلیون واحدی آغاز شده است. برای حدود ۷۰ درصد از بخش اول، اراضی مورد نیاز تامین شده است. در ضمن تا به کنون، حدود ۲۰۰ هزار واحد خود مالکی هم ثبت نام شده اند.

اما یکی از نکات و موضوعات مورد بحث، قیمت تمام شده مسکن در این نهضت ملی است. آقای قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در این باره چنین اظهار داشت: در این مقطع نمی توان قیمت ها را پیش بینی کرد و احتمال افزایش قیمت هم دور از ذهن نیست.

وی هم چنین در مورد وام های بانکی در بخش مسکن چنین گفت: در ابتدای کار نهضت ملی، دریافت وام مسکن کمی ممکن است محدودتر باشد اما با گذشت زمان و در ادامه، سهم مسکن را از تسهیلات بانکی بالا می بریم.

دیدگاه ها غیرفعال است