بهمن ۲۱, ۱۴۰۲

محدودیت های ساخت مسکن

محدودیت های ساخت مسکن در ایران: خطرات فرونشست و زلزله

از جمله نظراتی که این روزها به کرّات شنیده می شود، این است که ایران پهنه ی وسیعی دارد و می توان واحدهای مسکونی زیادی در آن ساخت. اما بر اساس گفته های یکی از اعضای فرهنگستان علوم، نزدیک به ۷.۵ درصد از مساحت ایران درگیر فرونشست شده که بخش ... ادامه مطلب