فروردین ۱۰, ۱۴۰۲

ساختمان های ناپایدار مثل بمب ساعتی عمل می کنند

ساختمان های ناپایدار مثل بمب ساعتی عمل می کنند

ساختمان های غیر ایمن و ناپایدار بخش بزرگی از بافت شهری و روستایی کشور را تشکیل می دهند. اما به نظر می آید که اهمیت چندانی به خطر این ساختمان ها داده نمی شود. وقوع حوادث تلخی مثل ریزش ساختمان ها یا زلزله، باعث می شود که برای مدتی کوتاه ... ادامه مطلب
ایلان ماسک، یک شهرک اختصاصی برای کارکنان خود می سازد

ایلان ماسک، یک شهرک اختصاصی برای کارکنان خود می سازد

ایلان ماسک شخصیت جنجالی و بزرگی است که هرگونه اقدام و اظهارنظر وی، زیر ذره بین رسانه هاست. حالا این گونه به نظر می آید که ایشان تصمیم به ساخت یک شهرک اختصاصی برای کارکنان خود دارد که قوانین مخصوص به خود را خواهد داشت. همچنین قرار است قیمت نهایی ... ادامه مطلب