فروردین ۶, ۱۴۰۲

چرا بانک ها نمی توانند منبع مالی اصلی برای نهضت ملی مسکن باشند؟!

منابع مالی اصلی برای طرح نهضت ملی مسکن

بارها از سوی کارشناسان هشدار داده شد که بدون تامین منابع مالی کافی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، نمی توان توقع خاصی از اجرای آن داشت. دولتی ها باید پیش از پیشنهادات مختلف و وعده های گوناگون، فکر می کردند که هزینه ی کافی برای ساخت ۴ میلیون واحد ... ادامه مطلب
وضعیت ساخت و ساز تهران در سال ۱۴۰۲

وضعیت ساخت و ساز تهران در سال ۱۴۰۲

یکی از بزرگ ترین مشکلات و معضلات مربوط به مسکن، کاهش تولید آن است. سازندگان می گویند که دردسرهای دریافت پروانه ساخت و مدت زمان انتظار برای آن، باعث شده که خیلی از همکارانشان، عطای بازار تولید مسکن را به لقایش ببخشند. اما با اقداماتی که این روزها توسط مسئولین ... ادامه مطلب