دی ۲۰, ۱۴۰۱

بازدید معاون شهردار از آزمایشگاه ایمنی سازی در برابر زلزله

بازدید معاون شهرسازی از آزمایشگاه ایمنی سازی در برابر زلزله

در طول چند سال اخیر، بارها در خصوص ایمن سازی شهر و ساختمان در برابر زلزله و حوادث طبیعی صحبت شده است. تجربه های تلخ و ناگواری مانند متروپل و پلاسکو نیز حساسیت ها را بر سر ایمنی سازی بیشتر کرده است. حال در جدیدترین خبرها به گوش می رسد ... ادامه مطلب
افزایش فروش خانه های وکالتی و قولنامه ای

افزایش فروش خانه های وکالتی و قولنامه ای

وضعیت ساخت و ساز مسکن در کل کشور بحرانی است و این مسئله صرفاً به شهر تهران خلاصه نمی شود. رئیس هیات مدیره کارگروه سازندگان مشهد نیز اعلام کرده است که پروانه های ساختمانی صادر شده در کشور، نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده اند و شهر مشهد نیز ... ادامه مطلب
قیمت دلار و مسکن چگونه روی هم اثر گذاشته اند؟!

چگونگی تاثیر قیمت دلار بر قیمت مسکن

در طول چند هفته ی گذشته شاهد افزایش قیمت ناگهانی دلار در کشور بوده ایم. از آن جایی که بیشتر بازارهای بزرگ بر هم تاثیر می گذارند، سوال این جاست که آیا قیمت مسکن نیز افزایش پیدا می کند؟ در سال های گذشته، قیمت مسکن همواره از نوسانات دلار تاثیر ... ادامه مطلب
عدم تناسب بسته تشویقی شهرسازانه با عدالت اجتماعی

عدم تناسب بسته تشویقی شهرسازانه با عدالت اجتماعی

این روزها، بیشترین خبری که در مورد بازسازی بافت فرسوده به گوش می رسد، مربوط به بسته های تشویقی شهرسازانه و تخفیف هایی است که از سوی مدیران دوره ششم مدیریت شهری برای سازندگان قائل شده اند. در این میان معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم اشاره کرد که ... ادامه مطلب
وام جعاله مسکن چه شرایطی دارد؟

شرایط دریافت وام جعاله مسکن

بارها از سوی مسئولین به این نکته اشاره شده است که بافت فرسوده ی شهری می تواند خطرات جبران ناپذیری برای ساکنین آن داشته باشد و به همین دلیل است که باید بازسازی و نوسازی آن مورد حمایت جدی دولت قرار بگیرد. از همین رو، وام تعمیرات مسکن به مبلغ ... ادامه مطلب