تیر ۶, ۱۴۰۱

همدستی برخی از متخلفین ساختمانی با اراذل و اوباش، خبرساز شد!

جلسه شورای شهر در باب متخلفین ساختمانی

یکی از اخبار عجیبی که دیروز و امروز به گوش می رسد، در مورد همکاری متخلفان ساختمانی با اراذل و اوباش است. به گزارش پرشین سازه ، محمد جعفر منتظری ، دادستان کل کشور با حضور در صحن شورای شهر تهران، صیانت از حقوق مردم و بهره بردن از ظرفیت ... ادامه مطلب