درخواست دبیر انجمن شرکت های راه سازی ایران از دولت

درخواست دبیر انجمن شرکت های راهسازی ایران: دولت به عهد خود وفا کند

به گزارش پرشین سازه ، علی آزاد ، دبیر انجمن شرکت های راهسازی ایران در نشست خبری شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور چنین گفت: در طی ۷۵ سال گذشته، وظیفه ی تامین زیرساخت های توسعه کشور بر عهده ی جامعه ی مهندسی بوده است.

در حال حاضر ۲۰ هزار کیلومتر بزرگراه، ۲۵ هزار کیلومتر راه اصلی، ۱۰۰ هزار کیلومتر راه روستایی، ۱۵۰۰ کیلومتر اتوبان درون شهری و…داریم. از دولت خواستاریم که به عهد خود وفا کند.

آقای آزاد در ادامه ی سخنان خود گفت: فعالان صنعت احداث، به عهد خود وفا می کنند و هر نوع ریسکی را می پذیرند. از دولت نیز انتظار داریم که رفتاری دوستانه، منصفانه و عاقلانه که در نهایت به سود مملکت است را در پیش بگیرد..

وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که امروزه پیمان ها، ۴ برابر مدت زمان قرارداد زمان می برد و این مسئله به ضرر مملکت است. دبیر انجمن شرکت های راهسازی ایران گفت: در سال های گذشته، ما مسئولیت اجتماعی خود را درک کرده ایم و امروز هم از مسئولین می خواهیم که به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند.

وی همچنین در رابطه با عملکرد سازمان برنامه و بودجه در خصوص تعدیل شاخص قراردادهای پیمانکاری سخن گفت و اشاره کرد: روزی یک مرغ، چند عدد تخم مرغ می گذارد. روباهی که از آن مسیر می گذرد، تصمیم به خوردن این تخم مرغ ها می گیرد. مرغ آن طرف تر می رود و داد و بیداد می کند تا مسیر حرکت روباه را عوض کند. سازمان برنامه و بودجه هم با تعدیل هایی که تعیین کرده، می خواهد ما را از اصل موضوع منحرف کند. چرا که این تعدیل ها، حداقل نصف هزینه های واقعی است. ما وقتی که ۲۵ درصد را در اسناد خزانه از دست می دهیم، پس موضوع این سه درصد دیگر چیست که فکر ما را معطل می کنند. پولی که ما برای طرح های عمرانی دریافت می کنیم در مقایسه با مخارج مملکت، هیچ است.

دیدگاه ها غیرفعال است