سرپرست شرکت عمران گلبهار از بخش های مختلف شرکت عمران بازدید کرد

سرپرست شرکت عمران گلبهار از بخش های مختلف شرکت عمران بازدید کرد

حسن خالقی مقدم، سرپرست شرکت عمران گلبهار، ضمن بازدید از بخش های مختلف شرکت عمران، از نزدیک بر روند پالایش اطلاعات متقاضیان نهضت ملی مسکن توسط کارکنان این شرکت نظارت کرد.

به گزارش پرشین سازه، آقای خالقی مقدم به بخش های مختلف این شرکت سر زد و اهمیت کار اعضای شرکت را به آن ها متذکر شد. وی با توجه به حساسیت موضوع و نیاز ضروری به پالایش اطلاعات متقاضیان نهضت ملی مسکن، به تمام کارکنان این شرکت دستور داد که در روز تعطیل و پس از ساعات اداری نیز در محل کار خود حاضر شده و اقدام به پالایش اطلاعات مذکور نمایند. برخی از پرسنل این شرکت نیز به صورت دورکار، ماموریت خود را به انجام رساندند.

سرپرست شرکت عمران گلبهار

همچنین ایشان ضمن بازرسی و نظارت بر روند کار پرسنل، از خدمات و زحمات تمامی پرسنل این شرکت تقدیر و تشکر کرد.

دیدگاه ها غیرفعال است