۱ میلیون نفر جمعیت پذیری نوار ساحلی جنوب

1 میلیون نفر جمعیت پذیری نوار ساحلی جنوب

سه شهر جدید تیس، مکران و خلیج فارس که در نوار ساحلی جنوب ساخته شده اند، از سال آینده شروع به جمعیت پذیری خواهند کرد.

به گزارش پرشین سازه ، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ضمن اعلام این خبر، خاطرنشان ساخت که بسته های تشویقی مختلفی برای سرمایه گذاران در منطقه مکران، در دست بررسی و تدوین است.

محمد آیینی اعلام کرد که سیاست های جدید برای ایجاد شهرک و شهرهای جدید در منطقه مکران در حال پیگیری است.

بر اساس گفته های معاون وزیر راه و شهرسازی، سیاست دولت این است که جمعیت کشور با به سکونت در نوار ساحلی جنوب ترغیب کند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید خاطرنشان ساخت:

بر اساس مطالعه هایی که صورت گرفته، دو شهر جدید تیس و مکران در منطقه چابهار و در گستره غربی جاسک و شهر جدید خلیج فارس در حدفاصل میناب و بندرعباس، جانمایی شده اند.

وی همچنین به ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی در شهر جدید تیس اشاره کرد. در اواخر دهه ۹۰ بود که عملیات عمرانی این شهر با ظرفیت ۱۵۰ هزار نفر در مساحت ۴ هزار و ۳۸۰ هکتار آغاز شد. هدف از ساخت این شهر، افزایش گردشگر به این نقطه بود. در واقع حدود ۱۶۰۰ هکتار از این شهرک در خدمت اهداف گردشگری قرار گرفت.

فاز اول این شهر نیز در حال اجراست و ۱۵۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی داشته اند. همچنین خدمات روبنایی مثل مدرسه، مسجد و واحدهای تجاری نیز در شهر تیس، مشغول ساخت هستند.

بر اساس تحقیقات جدیدی که صورت گرفته، شهر جدید مکران ظرفیت پذیرش ۲۰۰ هزار نفر را خواهد داشت. به خصوص با توجه به این نکته که فعالیت های پتروشیمی و صنعتی در این منطقه برقرار است و نوعی بندر اقیانوسی می باشد.

شهر جدید بندرعباس با الگوهای نوین معماری

محمد آیینی در بخش دیگری از صحبت های خود، تاکید کرد که موقعیت بندرعباس برای ساخت شهرهای نوین و مبتنی بر الگوهای جدید معماری، بسیار مناسب است. دولت نیز به دنبال تحقق همین هدف در شهر جدید بندرعباس است.

در حال حاضر، شورای برنامه ریزی استان هرمزگان، محل احداث شهر جدید خلیج فارس را تعیین کرده و برای تصویب، به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال کرده است.

با تصویب احداث این شهر، به زودی روند ساخت آن آغاز خواهد شد.

پهنه های سکونتی در ۱۳ شهرک مسکونی نوار ساحلی!

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، اعلام کرد که ساخت ۲۷ شهرک مسکونی در نوار ساحلی جنوب کشور در دست بررسی است.

محمد آیینی تصریح کرد که از این میان، هشت شهرک مسکونی در استان سیستان و بلوچستان ساخته خواهد شد. پنج شهرک نیز در استان هرمزگان احداث می شود.

در حال حاضر، ساخت پهنه مسکونی ۱۳ شهرک به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است. بعد از این که تصویب این شهرک ابلاغ شود، فعالیت های مدیریت زمین و توسعه نیز در آن ها آغاز خواهد شد.

اسکان یک میلیون نفر در نوار ساحلی جنوب!

بر اساس گفته ها و شنیده ها، قرار است که یک میلیون نفر در نوار ساحلی جنوب اسکان داده شوند. در واقع جمعیت پذیری این شهرهای جدید بر اساس تخمین مقامات رسمی، همین قدر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که از سال آینده، سه شهر جدید تیس، مکران و خلیج فارس، پذیرای جمعیت خواهند بود.

در خصوص شهر جدید مکران نیز باید اعلام کرد که از نیمه دوم سال جاری، روند آماده سازی جمعیت پذیری آغاز خواهد شد. همچنین استقرار صنعت نیز در این شهر، مهیا خواهد شد.

فرآیندهای آماده سازی در شهر جدید خلیج فارس نیز تا انتهای سال آینده، تکمیل می شود. بعد از آن، می توان منتظر آغاز فرآیندهای اجرایی در این شهر ماند.

سرمایه گذاری داخلی در ۲۷ شهرک مسکونی نوار ساحلی جنوب!

یکی از مهم ترین بخش های احداث شهرهای جدید، جذب سرمایه گذار است. حالا دولت سیزدهم برنامه دارد که برای جذب سرمایه گذار در دو شهرک مسکونی نوار ساحلی جنوب، اقدامات لازم را انجام دهند.

در واقع، به گفته محمد آیینی، برنامه های دولت این است که اساساً این ۲۷ شهرک جدید را سرمایه گذاران داخلی بسازند.

برای تشویق سرمایه گذاران داخلی برای آوردن سرمایه های خود به این شهرک های جدید، دولت در حال تدوین بسته های تشویقی است. این بسته های تشویقی در منطقه مکران، وارد فرآیند مطالعاتی شده و خیلی زود نهایی خواهند شد.

با حضور سرمایه گذاران شخصی، می توان امیدوار بود که شهرک های جدید رونق خوبی پیدا خواهند کرد و خدمات روبنایی در آن ها، ساخته خواهد شد.

دیدگاه ها غیرفعال است