پیشنهاد هزار میلیاردی کانون انبوه سازان به دولت

بحران مسکن تبدیل به کابوسی برای تمام دولتمردان شده است و مدام در تلاش هستند تا راهکاری عقلانی و منطقی برای حل این بحران پیدا کنند. از آن جایی که تنها راه تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن، وابسته به بانک هاست، دولت ناچار شده که از راه های دیگری مثل تهاتر نفت، سرمایه گذاری خارجی و…منابع مالی لازم برای ساخت طرح های مسکونی را به دست آورد.

به گزارش پرشین سازه ، در آخرین خبرها چنین شنیده می شود که رئیس کانون انبوه سازان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد کرده است که این کانون حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای ساخت نهضت ملی مسکن را به ازای تهاتر زمین، تامین کند.

از آن جایی که معاون وزیر راه و شهرسازی پیش تر اعلام کرده بود که ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال، می تواند مبلغ چهار هزار میلیارد تومان هزینه داشته باشد، به نظر می آید که این پیشنهاد به معنای تامین بیش از هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی است.

از طرفی دیگر، آمارهایی که به گوش می رسد نشان از عدم همکاری بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن است. این عدم همکاری از سوی وزیر راه و شهرسازی بارها اعلام شده است. گزارش ها حاکی از این است که صفوف ۲۰۰ هزار نفری متقاضیان تسهیلات مسکن در پشت درب های بانک به انتظار نشسته اند اما خبری از وام نیست.

رستم قاسمی به صراحت اعلام کرد که از عملکرد بانک ها به جز بانک مسکن در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن راضی نیست. این موضوع در شرایطی اعلام شده است که تمامی بانک ها موظف هستند که حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.

البته این موضوع به خوبی قابل پیش بینی بود. چرا که اختلاف و فاصله ی زیادی میان هدف گذاری قانون با وضعیت کنونی تسهیلات دهی به بخش مسکن وجود دارد. قانون اعلام می کند که تمامی بانک ها موظف هستند حدود ۲۰ درصد سهم تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند در حالی که این سهم در حال حاضر، فقط ۶ درصد است. همچنین با وقوع چنین مسئله ای، سهم در گردش بانک ها که در حال حاضر ۶۵ درصد از تسهیلات آن هاست با کاهش رو به رو می شد و در نتیجه بخش های دیگر نیز دچار رکود می شوند و احتمالا تورم نیز ایجاد خواهد شد.

خیلی از کارشناسان نیز معتقد بودند که افزایش سهم مسکن در تسهیلات بانک ها، وقوع چنین مشکلاتی را نیز به دنبال خواهد داشت.

این مسائل در حالی مطرح می شود که در روز گذشته، رئیس کانون انبوه سازان مسکن پیشنهاد جدیدی به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که بر اساس آن، در ازای تهاتر زمین، انبوه سازان ۲۰ الی ۳۰ درصد از نیاز مالی پروژه ی مسکن ملی را تامین کنند. مرتضوی، رئیس این کانون به هنگام اشاره به این موضوع چنین گفت: برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، علاوه بر آورده ی ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیونی متقاضیان، باید ۳۰۰ الی ۴۵۰ میلیون نیز از محل تسهیلات بانکی تامین شود تا سازنده بتواند کار را به سرانجام برساند. اما در حال حاضر چنین به نظر می آید که این آورده ی مالی از دسترس دور است.

مرتضوی ضمن تاکید بر لزوم تجدیدنظر از بابت تامین مالی این طرح، چنین گفت: بر همین اساس، کانون انبوه سازان پیشنهادی به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده است که بر اساس آن، در ازای تهاتر زمین بخشی از نیاز مالی این پروژه را تامین کند. به این ترتیب که ۲۰ الی ۳۰ درصد از منابع مالی پروژه ها را تامین کرده و در مقابل زمین دریافت کند.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان چنین اظهار کرد: دولت در نظر دارد تا بخشی از املاک و اراضی خود را به فروش برساند و از منابع مالی آن برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن استفاده کند. با پیشنهاد ما، دولت زمین های داخل و خارج طرح نهضت ملی مسکن را در اختیار کانون قرار دهد و ما از این زمین ها برای ساخت مسکن خودمالکی استفاده خواهیم کرد.

از آن جایی که معاون مسکن و شهرسازی اعلام کرده بود که برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی به حدود ۴ هزار هزار میلیارد تومان نیاز خواهند داشت، به نظر می آید که پیشنهاد کانون انبوه سازان می تواند حدود هزار تا هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این پروژه را تامین کند.

دیدگاه ها غیرفعال است