فرونشست زمین، بمب ساعتی زیر پای شهرها!

فرونشست زمین، بمب ساعتی زیر پای شهرها!

مشکل فرونشست زمین را باید جدی گرفت!


بر اساس گزارش های جهانی، وضعیت فرونشست در کشور ایران اصلاً جالب توجه نیست و هر سال مشکلاتی زیادی را ایجاد می کند. رئیس سازمان نقشه برداری کشور نیز در صحبت های اخیر خود به این مشکل اشاره کرد و تاکید داشت که نباید به نرخ و عدد فرونشست توجه کرد و باید مشکل را از ریشه حل کرد، چرا که حتی دو سانت فرونشست هم می تواند مشکلات و عواقب خاص خود را داشته باشد.

به گزارش پرشین سازه ، ایران سال هاست که دچار این معضل شده و میلیاردها تومان برای حل این بحران هزینه می کند. فرونشست، علاوه بر اثرگذاری روی کشاورزی و صنعت، ساختمان سازی را نیز تحت تاثیر قرار داده و مشکلات زیادی برای ساختمان ها به وجود آورده است.

علی جاویدانه، رئیس سازمان نقشه برداری کشور اعلام کرد که نقشه های فرونشستی تهیه شده را به تمام مراجع تصمیم گیری محلی و استانی ارسال و ارائه کرده اند. بنابراین هیچ مجموعه ای نیست که مدعی باشد این نقشه ها را در اختیار نداشته است.
وی در ادامه صحبت های خود خاطرنشان ساخت که نقشه های فرونشستی را به صورت ملی و برشی برای تمام دستگاه هایی که به نحوی با این موضوع در ارتباط هستند، ارسال کرده اند. یکی از وظایف مهم سازمان نقشه برداری کشور این است که نقشه پهنه های فرونشستی را تهیه کند که سازمان نیز بر اساس وظایف خود، به این کار مشغول بوده و نقشه جامعی تهیه کرده است.

سوالی که رئیس سازمان نقشه برداری کشور در خصوص این موضوع مطرح کرده کاملا به جاست و این نکته را یادآور می شود که چرا مسئولین دستگاه های مربوطه و متولی ساخت و ساز، از اطلاعاتی که این نقشه ها در اختیارشان گذاشته برای برنامه ریزی ها و اقدامات خود استفاده نکرده اند؟!
واقعیت اینجاست که به دلیل همین عدم استفاده، صنایع بزرگ کشور لطمه های جبران ناپذیری دیده اند و بارها خسارت های هنگفتی را متحمل شده اند. مثلا صنعت ساختمان، مدت هاست که به دلیل مشکل فرونشست، دچار ضرر و زیان می شود و راهکاری هم برای بهبود این وضعیت پیشنهاد نشده است.

جاویدانه در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد که متاسفانه، نقشه های فرونشستی در برنامه های مهم از جمله بخش های مختلف طرح تفصیلی نیامده است و این سوال را ایجاد می کند که آیا مسئولین امر، متوجه وخامت موضوع هستند؟
وی در ادامه خاطرنشان ساخت:

در سال ۱۴۰۰، شورای عالی معماری و شهرسازی، مصوبه ای مهم در این خصوص داشت. بر اساس مصوبه ی مزبور، قبل از اینکه ساخت و سازی صورت بگیرد، باید جانمایی ساختمان در پهنه فرونشستی از سازمان نقشه برداری استعلام شود.

این مقام مسئول در ادامه توضیح داد که ساخت و ساز پروژه های نهضت ملی مسکن با استعلاماتی از سوی سازمان نقشه برداری همراه بود و از این بابت، توجه خوبی به موضوع فرونشست صورت گرفت، اما در خصوص دیگر طرح ها و پروژه ها، خبری از استعلامات مزبور نیست.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که ایران از لحاظ فرونشست، وضعیت جالب توجهی ندارد و باید به آن توجه ویژه ای صورت بگیرد. حتی فرونشست سالانه ۲ سانتی متری هم ممکن است چالش ایجاد می کند.

علی جاویدانه تصریح کرد که خطر فرونشست جدیست و حالا این موضوع به مناطق شهری و تاسیسات زیرساختی کشور نیز نزدیک شده است.
متاسفانه در روزهای اخیر، تصاویر زیادی از فرونشست زمین در مناطق شهری دیده می شود. در واقع، تصاویری که مردم در فضای مجازی و روزنامه ها می بینند، شکل بیرونی فرونشست زمین است که به شکل ترک خوردگی جاده ها و خیابان ها نمود پیدا کرده!
نکته ی مهمی که باید مدنظر داشت، این است که فرونشست در اعماق زمین رخ می دهد. بنابراین اگر اتفاقی در نقطه ای خاص رخ نمی دهد، دلیل بر این نیست که خطر نزدیک نمی باشد. ممکن است این خطرات، علائمی روی سطح زمین نداشته باشند.
رئیس سازمان نقشه برداری کشور تاکید کرد که فرونشست مثل یک بمب ساعتی عمل می کند و ممکن است هر لحظه، خطرات جانی و مالی زیادی برای شهروندان به همراه داشته باشد. تنها با مطالعات دقیق و ارزیابی های علمی می توان این پدیده را ارزیابی کرد. البته در بسیاری از موارد، نمی توان این موضوع را از قبل پیشبینی کرد. بنابراین شرایط را باید به نحوی پیش برد که برای فرونشست آماده بود.
متاسفانه تا به امروز، نقشه های فرونشست زمین، کاربرد زیادی در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها نداشته اما از این به بعد، باید توجه ویژه تری نسبت به آن صورت بگیرد.

دیدگاه ها غیرفعال است