طرح ساخت خانه های ۲۵ متری در تهران

طرح ساخت خانه های 25 متری در تهران

زمزمه هایی که در رابطه با ساخت خانه های کوچک و زیر ۳۰ متر وجود داشت، نگرانی های زیادی به وجود آورد. همچنین شایعاتی که در خصوص طرح شهرداری برای ساخت خانه های ۲۵ متری به گوش می رسید، باعث شد که سخنگوی شهرداری تهران پاسخگو باشد. وی گفته است: از ابتدای سال جاری، تنها ۱۵ پرونده، آن هم در محدوده ی بافت فرسوده داشته ایم که مجوز ساخت دریافت کرده اند و مساحت آن ها نیز ۳۵ متر مربع بوده است.

به گزارش پرشین سازه ، این مقام مسئول ضمن پاسخ به انتقاداتی که در خصوص طرح ساخت خانه های ۲۵ متری شهرداری شده بود، چنین گفت: اساسا چنین طرحی در دستور کار نیست. چنین ایده ای هم هرگز از سوی مسئولین شهرداری یا شورا مطرح نشده است. چیزی به اسم مسکن ۲۵ متری در تهران وجود ندارد.

عبدالمطهر محمدخانی در ادامه چنین گفت: در دوره های گذشته ی مدیریت شهری، ایده هایی برای ساخت واحدهای کوچک متراژ مطرح شد. هدف اصلی این طرح هم این بود که افرادی که برای کار به تهران می آیند، به جای این که شب را در خودروی خود بخوابند، در این واحدها به سر ببرند. حتی این طرح در کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی نیز مطرح شد. اما هرگز شکل اجرایی به خود نگرفت. ایرادی که در آن زمان به این طرح وارد می کردند، این بود که ساخت چنین واحدهایی، توزیع جمعیتی در شهر تهران را به هم می زند.

سخنگوی شهرداری تهران در ادامه چنین افزود: ایده ی ساخت خانه های ۲۵ متری در دوره های مدیریت شهری قبلی مطرح شده بود که با مخالفت دولت، هیچگاه اجرا نشد. حرف هایی که این روزها شنیده می شود، احتمالا همان صحبت هایی است که در دوره ی پنجم شهری عنوان شده بود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، بر اساس قوانین موجود، برای هر نفر، ۱۷.۵ متر مربع مساحت در نظر گرفته شده است که برای دو نفر، حدوداً ۳۵ متر می شود. بر اساس همین قانون است که مجوز و پروانه های ساخت برای واحدهای مسکونی زیر ۳۵ متر از سوی شهرداری تهران صادر نمی شود.

عبدالمطهر محمدخانی یادآوری کرد: حتی در جنوب شهر تهران که محله هایی با بافت قدیمی و فرسوده دارد نیز چنین اتفاقاتی رخ نداده است. نه تنها مردم، بلکه سازندگان نیز روی خوش به ساخت واحدهای زیر ۳۵ متر نشان نمی دهند.

وی در ادامه باز هم تاکید کرد که ساخت واحدهای ۲۵ متری به هیچ وجه از سوی مدیران ارشد شهرداری و مدیریت ارشد دوره ی ششم مد نظر نبوده و مطلقاً چنین چیزی مطرح نشده است. محمدخانی گفت: بر اساس آخرین ویرایش طرح تفصیلی پایتخت که توسط شورای عالی شهرسازی تصویب شده است، حداقل متراژ ساخت در این شهر، ۳۵ متر است. به همین دلیل، از نگاه قانونی هم اساساً امکان صدور مجوز و پروانه ی ساخت برای واحدهای کوچک تر از این متراژ وجود ندارد.

این مقام مسئول در ادامه چنین گفت: از ابتدای سال جاری تا به این لحظه، فقط ۱۵ پرونده آن هم در محدوده ی بافت فرسوده مجوز ساخت دریافت کرده اند که مساحتشان هم ۳۵ متر مربع بوده است. این پرونده ها سال ها بود که به دلیل ریزدانگی و نفوذناپذیری امکان نوسازی نداشته اند و همچنین حاضر به تجمیع با املاک پیرامونی خود نشده بودند.

وی در نهایت اشاره کرد که بیشتر این املاک در مناطق ۷ و ۱۰ قرار دارند و افزود: در این میان، کوچک ترین ملکی که مجوز ساخت از ابتدای امسال دریافت کرده و در محدوده ی بافت فرسوده و ناپایدار بوده است، در منطقه ۷ واقع شده و مساحت آن نیز ۳۵ متر مربع می باشد.

اخیراً به دلیل افزایش ناگهانی قیمت مسکن، تمایل به خرید خانه های نقلی و کوچک متراژ بیشتر شده است. آمارها نشان می دهد که فروش واحدهای ۵۰ متری در مناطق جنوبی تهران، محبوبیت بیشتری نسبت به واحدهای نوسازی مناطق شمالی شهر دارد.

بیشتر افراد ترجیح می دهند که سرمایه های خود را به بازار ملک وارد کنند. از سوی دیگر قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده است که در چنین شرایطی، هیچ راهی جز خرید خانه های کوچک که در محله های جنوبی هستند، باقی نمی ماند.

دیدگاه ها غیرفعال است