ساخت شهرک های مسکونی در جوار کارخانه ها برای کارگران

ساخت شهرک های مسکونی در جوار کارخانه ها برای کارگران

یکی از اصلی ترین مشکلات و مسائل کارگران، بحث مسکن و تامین هزینه های مربوط به آن است. با افزایش سرسام آور نرخ اجاره در چند سال گذشته، حدودا دو سوم درآمد خانواده های کارگری صرف مسکن می شود.

به گزارش پرشین سازه ، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ضمن اشاره به مدت زمان انتظار ۲۰ ساله برای خانه دار شدن، چنین گفت: بیشتر از ۸۰ درصد معیشت کارگران صرف هزینه های مسکن می شود.

حمیدرضا امام قلی تبار، در ادامه چنین گفت: بررسی نرخ تورم در چند سال گذشته که هیچ توجهی به قشر مستضعف جامعه نداشته است، نشان می دهد که این قشر زحمت کش، با وجود کاهش هزینه های ضروری خود باز هم در تامین حداقل های زندگی مثل مسکن، درمان، خوراک و …برای خانواده ی خود دچار مشکل است. در این میان، هزینه هایی که برای مسکن صورت می گیرد و سهم بالایی در سبد معیشت این طبقه از جامعه دارد، برای کسانی که بدمسکن هستند، حداقل ۷۰ درصد و برای کسانی که دنبال مسکن می باشند، برابر با ۸۵ درصد سبد معیشت آن هاست.

امام قلی تبار در ادامه به تبیین موضوع بدمسکنی پرداخت و اشاره کرد که بدمسکن به کسانی نسبت داده می شود که عمدتا در حاشیه شهرها، دارای مسکن شخصی می باشند یا مستاجر هستند. وی افزود: این افراد به دلیل عدم وجود امکاناتی مثل آب، برق، گاز یا متراژ کافی در سختی و مشقت هستند. یا این که در مسکن هایی زندگی می کنند که فرسوده و از رده خارج می باشند. آمارهای جهانی، سهم هزینه های مسکن در سبد خانوار را برابر با ۱۸ الی ۲۰ درصد عنوان می کند. این در حالیست که سهم این شاخص در سبد معیشتی ایرانیان، حدوداً سه برابر متوسط جهانی است و این موضوع کاملا در ایران قابل لمس می باشد.

ساخت شهرک های مسکونی در جوار کارخانه ها برای کارگران

معاون امور تعاون وزارت کار، خبر از احداث واحدهای مسکونی در جوار کارخانه ها و با اولویت کارگران داد. وی در ادامه افزود: بر همین اساس، تفاهم نامه ای میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید منعقد شد. هدف از امضای این تفاهم نامه، بهره گیری از ظرفیت های تعاونی ها جهت حمایت از تامین مسکن در شهرهای جدید کشور است.

مهدی مسکنی در ادامه خاطرنشان کرد: بر طبق امضای این تفاهم، حرکتی در جهت ساخت مسکن برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه خواهد شد. در حال حاضر، تنها راهکاری که به خانه دار شدن طبقات متوسط و ضعیف جامعه می انجامد، مدل تعاونی های مسکن است.
وی در ادامه به فعالیت موفق ۹ هزار و ۵۰۰ تعاونی مسکن در کل کشور اشاره کرد و گفت: قرار است در سراسر کشور، شهرک های مسکونی همجوار کارخانه ها و با اولویت کارگران ساخته شود.

دیدگاه ها غیرفعال است