زمین دولتی عرضه شود تا تورم مسکن کمتر شود

زمین دولتی عرضه شود تا تورم مسکن کمتر شود

بر اساس گزارش هایی که وجود دارد، افزایش قیمت مسکن در نهایت روی تورم عمومی کشور نیز اثرگذار است. به همین دلیل است که بنا بر گفته ی بسیاری از کارشناسان مسکن، عرضه ی زمین دولتی برای ساخت و ساز باعث می شود که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم رفع شده و رونق ایجاد شود. علاوه بر این، بازار ساخت و ساز مسکن جای خوبی برای جذب نقدینگی است و در نتیجه به کاهش تورم نیز کمک خواهد کرد.

به گزارش پرشین سازه ، بر اساس وعده ی اصلی دولت سیزدهم که ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی بود، خیلی از مردم توقع دارند که این شعار محقق شود و وضعیت بازار مسکن که در طول سالیان اخیر دستخوش جهش های قیمتی فراوانی بوده است، رنگ و بوی آرامش به خود ببیند.

در دو دولت پیشین، بخش مسکن به کلی رها شد و همین مسئله منجر به کاهش ساخت و ساز در طول سال های اخیر شده است. از سوی دیگر جمعیت شهرها با افزایش چشمگیری رو به رو بوده است و باید برای جمعیت تازه ی شهری، خانه تهیه می شد. موانعی که مدام پشت سر هم تشکیل می شدند، در نهایت به وضعیت موجود انجامید.

از سوی دیگر، دولت سیزدهم نیز در آغاز طرح نهضت ملی مسکن و ساخت خانه های مسکونی بیش از اندازه تعلل کرده است و حالا، قیمت تمام شده ی مسکن بسیار بیشتر از سال گذشته می باشد. اتفاقی که در نهایت منجر به کاهش متقاضیان این طرح شده است. ضمن اینکه افزایش قیمت مسکن و اجاره بها، بخش بزرگی از تورم اقتصادی ایران را تشکیل می دهند.

در آمارهای منتشر شده، تورم ماهانه ی اجاره بها در مهر ماه معادل ۶ درصد بوده است.

شرایط طرح نهضت ملی مسکن باید تغییر کند!

در حال حاضر شرایط خانه دار شدن در طرح نهضت ملی مسکن بسیار سخت و پیچیده است. در واقع آنچه که تا کنون برای این طرح پیشنهاد شده با توان واقعی مردم فاصله ی زیادی دارد. به طور مثال، پروژه های نهضت ملی مسکن فاصله ی زیادی با شهر دارند و یا آورده ای که برای متقاضیان تعیین شده است بیش از توان آن هاست.

به همین دلیل است که میزان استقبال از این طرح کم بوده و تعداد ثبت نام کنندگان، بسیار کمتر از متقاضیان واقعی مسکن در کشور است. به همین دلیل برای رفع این مشکل و تحقق قانون جهش تولید مسکن، دولت باید دست از احتکار زمین برداشته و شرایط مالی این طرح را به گونه ای تغییر بدهد تا متقاضیان واقعی، امکان ثبت نام داشته باشند.

زمین دولتی می تواند معادلات را تغییر بدهد!

در حقیقت، یکی از اصلی ترین راهکارهایی که برای مقابله با این موانع ساخت و ساز پیشنهاد شده است، اختصاص زمین دولتی به مردم برای ساخت خانه می باشد. در واقع دولت باید زمین های مناسبی در بافت مسکونی را برای ساخت و ساز اختصاص بدهد. همچنین اقشار کم درآمد جامعه را توانمند ساخته تا خود کار ساخت مسکن را پیش ببرند.

تنها به همین شیوه است که دولت می تواند به وظایف خود در این حوزه عمل کند. در واقع اصلی ترین دلیل احتکار زمین از سوی نهادهای دولتی مثل منابع طبیعی و سازمان امور اراضی، تعارض منافع است.

متاسفانه خیلی از دستگاه های دولتی تبدیل به کاسبان زمین شده اند. به همین دلیل است که به دنبال منافع خود هستند و تلاش می کنند که از عرضه ی زمین برای توسعه ی ساخت و ساز مسکن جلوگیری کنند. این افراد به دستگاه های متولی نیز نفوذ کرده اند و سعی می کنند با شعارهایی مثل تخریب محیط زیست و تحقق امنیت غذایی در راستای حفظ منافع خود عمل کنند. به طور کلی، زمین داران مخالف عرضه ی زمین و کاهش قیمت دارایی خود هستند.

از سوی دیگر، تامین زمین از سوی دستگاه های دولتی تنها راه موفقیت طرح نهضت ملی مسکن است. چرا که استفاده از چنین فرصتی می تواند نیاز و وابستگی به بانک ها را کاهش دهد. دولت می تواند از طریق زمین های تحت مالکیت خود در شهرهای بزرگ و کوچک، قیمت زمین را از فرآیند ساخت مسکن حذف کند و به این ترتیب، گام بلندی در راستای تحقق وعده اش بردارد.

در نهایت هم بازار مسکن دوباره رونق می گیرد و تورم اقتصادی کشور را نیز کاهی می دهد.

به گفته ی بسیاری از کارشناسان، ساخت و ساز مسکن می تواند علاوه بر خانه دار کردن مردم به مهار تورم نیز کمک شایانی بکند.

در واقع با عرضه ی زمین های احتکار شده از سوی دولت، حجم واقعی اقتصاد در قیاس با نقدینگی موجود در کشور بسیار بیشتر می شود و این مسئله به مهار تورم اقتصادی کمک می کند. به طور کلی، اساس این است که حجم نقدینگی باید همواره متناسب با حجم واقعی عرضه ی کالاهای قابل معامله باشد. در صورتی که دولت با عرضه ی زمین های خود بتواند شرایط را برای عرضه ی واقعی فراهم کند، نتیجه اش کاهش قیمت و کنترل نقدینگی موجود در کشور خواهد بود.

در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، پتانسیل های فراوانی برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش تولید در بخش های متنوع فراهم است. همچنین نظارت و جهت دهی مناسبی به خلق پول و نقدینگی بانک ها صورت نمی گیرد.

در نتیجه می توان تصور کرد که عرضه ی زمین توسط دولت و افزایش ساخت و ساز تا چه حد می تواند در کاهش نقدینگی و مهار تورم ناشی از آن کمک کند. پول و سرمایه ی افراد به سمت بازار مسکن سرازیر می شود و به این ترتیب رونق اقتصادی به وجود می آید.

دیدگاه ها غیرفعال است