جریمه ی عوارض نوسازی بخشیده می شوند

جریمه ی عوارض نوسازی بخشوده می شوند!

در جدیدترین خبرها به گوش می رسد که تمام جرائم عوارض نوسازی از سال ۴۸ تا ۱۴۰۰ بخشیده شده اند.

به گزارش پرشین سازه ، تا پیش از این هرکسی که عوارض نوسازی خود را پرداخت نمی کرد مشمول پرداخت جریمه می شد. اما مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهری گفته است که تمام قبوض مربوط به نوسازی، پسماند مسکونی، کسب و کار، بهای خدمات مدیریت پسماند و… از ۱۰ اسفند ماه توزیع شده است.

علی خوشنود می گوید:

تصمیمات جدیدی اتخاذ شده و قرار بر این شده که به بهترین شکل ممکن، قبوض را به دست مردم برسانیم.

وی در ادامه توضیح داد که پیش از این قبوض شهرداری به شیوه ی خاصی توزیع می شد اما از سال جاری، این رویه تغییر پیدا کرده است. در گذشته برای طراحی این قبوض از نماد برج میلاد و آزادی استفاده می شد اما در حال حاضر، اقدامات و برنامه هایی که به پایان رسیده و پروژه هایی که برای سال ۱۴۰۲، در پیش است، درج خواهد شد.

خوشنود یادآور شد که میزان تخفیف خوش حسابی برای شهروندان ۱۰ درصد است. برای تمام کسب و کارها نیز هیچگونه جریمه ای اعمال نشده است. به این معنی که مبلغ درج شده روی قبض، بدون احتساب جریمه می باشد.

یکی از نکات قابل توجه این قبوض، عوارض پسماند است. این عوارض نیز مشمول جریمه نخواهد شد اما نکته اینجاست که حتما باید بر اساس نرخ روز تعیین شود. در سال ۱۴۰۰، این عوارض حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. اما در شورای شهر قرار بر این شد که پسماند کسبه برای سال ۹۹، با همان نرخ سال ۹۹ حساب شود.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهری تاکید کرد که قبوض پیشین توسط نیروهای پست توزیع می شد. اما در حال حاضر و با توجه به شکایت هایی که از سوی شهروندان در این خصوص، مطرح می شد، از سال جاری این قبض ها توسط همکاران خودمان در نواحی مختلف توزیع می شود.

در حال حاضر، تمام کسب و کارها و صاحبان املاک موظف به پرداخت عوارض شهرداری می باشند. این عوارض در قالب های مختلف دریافت می شوند. پیش از این، عدم پرداخت این قبوض باعث می شد که جریمه ی زیادی شامل حال افراد شود. اما هم اکنون گفته می شود که کل جریمه هایی که در طی این سال ها اعمال شده، بخشوده می شوند.

دیدگاه ها غیرفعال است