تمرکز برنامه هفتم توسعه، تسهیل نوسازی بافت فرسوده

تمرکز برنامه هفتم توسعه، تسهیل نوسازی بافت فرسوده

نوسازی بافت فرسوده با جدیت بسیار زیادی در حال پیگیری است. در همین راستا، مدیر کل برنامه و بودجه شرکت بازآفرینی شهری ایران عنوان کرد: احکام برنامه ی هفتم توسعه بیشتر در خصوص نحوه ی مردمی سازی و توسعه اقدام های بخش خصوصی و غیردولتی در جهت تسریع بخشی به نوسازی بافت فرسوده و مقاوم سازی سکونت گاه های غیر رسمی است.

به گزارش پرشین سازه ، یوسف غفوری مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه ی شرکت بازآفرینی شهری ایران ضمن اشاره به احکام برنامه ی هفتم توسعه اشاره کرد: برای تدوین احکام برنامه ی هفتم توسعه، فعالیت های مختلفی صورت گرفته است. از جمله جلساتی با شورای برنامه ریزی برگزار شده است، دیدگاه ها و نظرات دفاتر تخصصی دریافت شده و جلسات مختلفی با کارگروه برنامه هفتم توسعه در شرکت برگزار شده است. همچنین نظرات مدیرعامل شرکت، مدیران و نماینده های دفاتر شرکت را دریافت کرده ایم و تمام این نکات در طول جلسه ای که با وزارت راه و شهرسازی داشتیم، ارائه شد و بازخوردهایی نیز برای تکمیل این برنامه از سوی وزارتخانه دریافت کرده ایم.

غفوری در ادامه چنین افزود: در طول جلساتی که با مسئولین دستگاه های اجرایی مرتبط با برنامه هفتم توسعه برگزار شد؛ نقطه نظرات آن ها در خصوص این موارد دریافت شد. به طور کلی می توان گفت که احکام برنامه هفتم توسعه بیشتر حول این محور می گردد که چگونه مردمی سازی صورت بگیرد و اقدام های بخش خصوصی و غیردولتی را بیشتر کنیم تا نوسازی و مقاوم سازی بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی سرعت بیشتری پیدا کند.

مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت بازآفرینی شهری ایران به همین منظور، بسته ی جامع تشویقی در حوزه ی اعطای تسهیلات مالی ارزان قیمت، تخفیف های ارائه شده از سوی شهرداری، زمین واگذاری شده، کاهش زمان صدور پروانه ها، معافیت یا کاهش هزینه های مالیاتی و بیمه ای، تدوین کرده است تا روند نوسازی و مقاوم سازی بافت های ناکارآمد سرعت بیشتری پیدا کند.

غفوری ضمن اشاره به این بسته های تشویقی چنین توضیح داد: در بسته ی شهرسازانه ای که اخیراً از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ شده است، ضوابط شهرداری در بافت فرسوده ساده تر و آسان تر شده است. اما در این بسته ی پیشنهادی، علاوه بر این که تسهیلاتی برای ضوابط ساخت و ساز در نظر گرفته شده، موارد دیگری از جمله کاهش هزینه های مالیاتی، بیمه ای و طرح کلید به کلید نیز در نظر گرفته شده است. همچنین استفاده از اعتبارات دولت در زمینه ی مطالعات بافت ها نیز دیده می شود و در حقیقت این بسته ها، جنبه ی حمایتی و پشتیبانی دارند.

وی در ادامه تاکید کرد که پیشنهاداتی در خصوص پیشگیری و پیش بینی نیز در این بسته های پیشنهادی در نظر گرفته شده است. غفوری خاطرنشان ساخت: وظایف و تکالیفی بر عهده ی دستگاه های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری در چهارچوب برنامه ی جامع اقدام مشترک پیشنهاد شده است تا روند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی تسریع شود.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت که این برنامه ی هفتم توسعه با سال های گذشته تفاوت های اساسی دارد و چنین توضیح داد: تلاش شده تا برنامه ها و احکام پیشنهادی در قیاس با گذشته جامع تر و کامل تر باشند و تمام ابعاد مرتبط با بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی را در بر بگیرد. در این احکام یک سری امتیازات و فرصت هایی ایجاد شده که در برنامه های قبلی دیده نمی شد. شاید مهم ترین فرصت ها، مربوط به بسته های شهرسازانه و مشوق های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی باشد.

غفوری در ادامه توضیح داد که احکام قبلی بیشتر جنبه ی کالبدی و اقتصادی داشتند و تک بعدی بودند. این مقام مسئول اظهار داشت: اما همان طور که گفتم در برنامه ی کنونی، به صورت همه جانبه به این موضوع نگاه شده و بحث های مالی و فرهنگی در آن دیده شده است. علاوه بر این تلاش شده است که احکام مربوط به برنامه هفتم توسعه، توسط خود مردم عملیاتی و اجرایی شود چرا که دولت آنقدر توان مالی ندارد که به ساماندهی بافت های فرسوده ی نارکارآمد وارد شود و بیشتر تلاش می کنیم که راه مردم برای ساخت و ساز هموار شود.

غفوری گفت: برای تدوین احکام پیشنهادی برنامه ی هفتم توسعه با دستگاه های مختلفی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری همکاری و تعاون داشته ایم.

وی در انتها در خصوص این همکاری چنین توضیح داد: پیشنهاد مربوطه به وزارت راه و شهرسازی ارسال می شود و سپس توسط این وزارتخانه به سازمان برنامه و بودجه فرستاده خواهد شد. از آن جا و بعد از جمع بندی به هیات دولت می رسد و سپس در نهایت، برای تصویب به مجلس ارسال می شود. مهم ترین نکته این جاست که در این مسیر نقش آفرینی موثری داشته باشیم.

برنامه هفتم توسعه قرار است بخش زیادی از تمرکز خود را به روی بازسازی و مقاوم سازی بافت فرسوده قرار دهد. از آن جایی که این بافت به یک تهدید بزرگ برای جان و مال شهروندان تبدیل شده است، باید هرچه سریع تر اقدامات مقتضی در خصوص آن صورت بگیرد. از سوی دیگر، دولت منابع مالی کافی برای ورود به نوسازی را در اختیار ندارد و به همین دلیل، تلاش می کند که با تسهیل امور، مردم و سازندگان را برای ورود به این حیطه ترغیب کند.

اقدامی که تا زمان ارائه ی کامل بسته های تشویقی، نمی توان با قطعیت از موفقیت یا عدم موفقیت آن سخنی به میان آورد.

دیدگاه ها غیرفعال است