تجمع مهندسان مقابل درب سازمان نظام مهندسی

تجمع مهندسان جلوی درب سازمان نظام مهندسی

اوضاع اقتصادی کشور، تنها قشر ضعیف تر جامعه را درگیر نکرده است، بلکه این روزها، حتی مهندسین دارای پروانه نیز از شرایط اقتصادی تحت فشار هستند.

در همین راستا، یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان به مبالغ زیادی که در حساب سازمان نظام مهندسی است اشاره کرد و گفت: اصل و سود دستمزد مهندسین، باید به حساب خود آن ها واریز شود نه سازمان نظام مهندسی!

به گزارش پرشین سازه ، روز گذشته تعدادی از مهندسین در مقابل درب سازمان اجتماع کرده بودند و به وضعیت این مسئله، اعتراض داشتند. یکی از اعضای نظام مهندسی استان تهران در خصوص این موضوع چنین گفت: در سال ۹۲، تصویب شد که مالکان، دستمزد مهندسین را به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز کنند و سازمان هم بعد از کسر ۵ درصد از این دستمزد به عنوان سهم سازمان، حق الزحمه ی آن ها را به بعد از کسب جواز ساختمان و بر طبق پیشرفت کار به حساب مهندسین واریز کند.

این عضو سازمان نظام مهندسی در ادامه چنین گفت: اما همین مسئله که از سال ۹۲ تصویب شده است، باعث شده تا پول و دستمزد خیلی از مهندسین حتی تا ۳ سال نیز در حساب سازمان انباشت شود. یکی از اصلی ترین مشکلات این مهندسین همین انباشت مالی از سال ۹۲ است که خیلی از اعضا را دچار مشکل کرده است.

وی ادامه داد: بررسی گزارش اخیر بازرس سازمان نظام مهندسی استان تهران نشان می دهد که بیشتر از ۵۰ درصد مصوبات هیئت مدیره دوره های قبل، در خصوص مسائل مالی و انباشت آن بوده است.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان از بنگاه شدن سازمان گلایه داشت و اعلام کرد که این سازمان شبیه به یک بنگاه اقتصادی عمل می کند. وی افزود: به همین خاطر است که تمام خواسته های اعضای سازمان روی زمین مانده و کسی به آن ها رسیدگی نمی کند. چرا که سازمان سرگرم بازی ها و مسائل مالی شده است. در حالیکه وظیفه ی سازمان، پیگیری امور و خواسته های اعضا است.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از نکات مهمی که در گزارش بازرس سازمان قید شده این است که وزارت راه و شهرسازی چندین بار؛ مکاتباتی با سازمان داشته است و تاکید داشته که اصل دستمزد و سود آن که در حال حاضر به حساب سازمان واریز شده است، شکل امانت ندارد و سازمان حق هیچگونه دخل و تصرف در آن را ندارد. در غیر این صورت، سازمان نظام مهندسی ساختمان شهر تهران مسئولیت کیفری، حقوقی و انتظامی خواهد داشت.

در این گزارش آمده است که اصل سود و حق الزحمه مهندسین در حساب های سازمان نظام مهندسی نیز تفکیک نشده است. اگر بخواهیم ساده تر عنوان کنیم مسئله این گونه است که تمامی مهندسین، پول خود را به امانت نزد سازمان گذاشته اند اما سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران این پول ها را از حساب اصلی خودش تفکیک نکرده است. این مسئله در آینده می تواند مشکل ساز باشد.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در آخر سخنان خود چنین گفت: اصلا معلوم نیست که اصل و سود حق الزحمه مهندسین چقدر است. اصلی ترین درخواست و مطالبه ی مهندسین این است که به خاطر تجربیات تلخ سال های گذشته برای انباشت حق الزحمه مهندسین، اصل و سود این مبالغ به حساب خود مهندسین واریز شود و سازمان به اصلی ترین وظیفه ی خود که همان تنسیق امور صنفی مهندسین است، بپردازد.

 

دیدگاه ها غیرفعال است