الحاق زمین در استان های مختلف کشور

الحاق زمین در استان های مختلف کشور

الحاق زمین های اطراف شهر به محدوده، یکی از روش های اصلی دولت برای ساخت مسکن و شهرسازی بوده است. اما به نظر می آید همین راهکار هم به درستی اجرا نمی شود. چرا که استانداران سمنان و کرمان اعلام کرده اند که بیش از ۳ ماه است که درخواست هایشان برای الحاق اراضی به محدوده ی شهرها در صف بررسی شورای عالی شهرسازی و معماری است و هنوز هم خبری از تایید آن نشده!

به گزارش پرشین سازه ، استاندار کرمان در خصوص آمارهای الحاق زمین به این استان صحبت کرده و اعلام نموده است که حدود ۲۱۵۷ هکتار زمین برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن آماده و تامین شده است.

محمدمهدی فداکار خاطرنشان ساخت که حدود ۱۸۲۰ هکتار از این زمین ها، در اراضی اطراف شهر بوده اند که به محدوده اضافه شده اند.

وی در ادامه تاکید کرد که ۱۰۰۰ هکتار دیگر هم در مراحل اجرایی الحاق هستند و به زودی، ۷۵۰ متر دیگر نیز در شورای برنامه ریزی استان نیز بررسی خواهد شد.

البته مشکلی در این خصوص به وجود آمده، اتمام مهلت یک ماهه ی بررسی این ۷۵۰ هکتار است. شورای عالی شهرسازیط و معماری در طی این مهلت قانونی به وظیفه ی خود عمل تکرده و حالا این فرصت گذشته است.

این موضوع در مورد شهرهای مختلف استان کرمان صدق می کند. استاندار کرمان می گوید که درخواست الحاق اراضی به شهر سیرجان، بیش از ۳ ماه است که بلاتکلیف در شورای عالی شهرسازی و معماری باقی مانده است.

وضعیت شهر رفسنجان نیز جالب نیست و درخواست الحاق این شهر، ۲ ماه است که ارسال شده و در صف بررسی های شورای عالی شهرسازی است.

گرچه وضعیت استان کرمان در خصوص الحاق اراضی به محدوده ی شهرها بغرنج است اما این وضعیت منحصر به استان کرمان نمی شود. استاندار سمنان نیز از وضعیت غیرقابل قبول صف های انتظار درخواست الحاق اعلام نارضایتی کرد.

محمدرضا هاشمی اعلام کرد که سهمیه ی استان سمنان در طرح نهضت ملی مسکن، ساخت ۶۲ هزار واحد مسکونی است. به عبارت دیگر، برای ساخت این تعداد واحد مسکونی به ۲ هزار و ۸۳۷ هکتار زمین نیاز است.

هاشمی تاکید کرد که از این مقدار زمین، حدود ۱ هزار و ۱۷۱ هکتار تامین شده است. ۹۵ درصد این اراضی از طریق الحاق زمین به محدوده ی شهرها تامین شده است.

اما باید تکلیف الباقی زمین های مورد نیاز هم مشخص شود. استاندار سمنان می گوید که در کارگروه امور زیربنایی، الحاق ۱ هزار و ۵۳۳ هکتار زمین دیگر هم تصویب شده است.

اما شورای برنامه ریزی استان نیز در تصویب الحاق این زمین ها دست دست می کند و قرار شده که در طی هفته های آینده، تکلیف الحاق این زمین های باقی مانده نیز مشخص شود.

وی اعلام کرد: درخواست الحاق زمین به محدوده ی شهر دامغان، حدود ۴ ماه در انتظار پاسخ شورای عالی شهرسازی و معماری باقی ماند.

هاشمی تاکید کرد که چنین وضعیتی نباید ادامه پیدا کند. در خصوص شهرهایی که جمعیتی زیر ۵۰ هزار نفر دارند، بررسی های شورای عالی شهرسازی و معماری در همان مهلت ۱ ماهه ی قانونی به پایان رسید.

از آن جایی که بهانه ی دولت سیزدهم برای عدم اجرای طرح نهضت ملی مسکن بعد از ۲ سال، عدم تامین زمین و اراضی بوده، این سوال مطرح می شود که چرا سرعت الحاق زمین بالاتر نمی رود؟!

یکی از کارشناسان مسکن ضمن اشاره به این موضوع، صحبت های رئیس جمهور را یادآور شد که بر تسریع فرآیند الحاق زمین تاکید داشت.

تامین مسکن برای شهروندان یکی از اصلی ترین وعده های دولت سیزدهم بود و به همین دلیل، کم کاری دستگاه های مختلف در این راستا، قابل قبول نیست. همه باید در تحقق این وعده همکاری داشته باشند.

فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن تاکید کرد که برای بهبود وضعیت الحاق اراضی، باید طرح حدنگار در سراسر کشور اجرا شود تا یک بار برای همیشه، این مشکل برطرف گردد.

وی تاکید کرد که استعلام موردی برای تک تک اراضی، ممکن نیست و وقت زیادی می برد. بنابراین بهتر است کاربری اراضی مختلف با اجرای طرح حدنگار صورت بگیرد.

این کارشناس مسکن تنها راهکار موجود را، صدور مجوزهای بدون نام و بر اساس کاربری زمین ها دانست. به این ترتیب فرآیند ساخت سرعت می گیرد و شاید شاهد اجرای بخشی از تحقق دولت در راستای تامین مسکن باشیم.

دیدگاه ها غیرفعال است