افزایش قیمت عوارض ساختمان

افزایش قیمت عوارض ساختمان، ظلم به مردم است

در حال حاضر یکی از اصلی ترین درآمدهای سازمان شهرداری، دریافت عوارض شهری و مجوزهای ساخت است. این در حالیست که هزینه های بسیار بالایی که برای دریافت مجوز لحاظ شده، خیلی از سازندگان را بی انگیزه می کند. اما وضعیت به گونه ای است که کشور به ساخت مسکن نیاز دارد و بیش از هر زمان دیگری باید ساخت و ساز صورت بگیرد.

به گزارش پرشین سازه ، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن در استان گلستان خاطرنشان کرد که شهرداری ها باید درآمدهای خود را به سمتی ببرند که پایدار باشند.

سید محمد مرتضوی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد که افزایش قیمت عوارض صدور پروانه ساخت، در نهایت به ضرر مصرف کننده است و به او ظلم می شود.

این فعال بازار مسکن در ادامه به موضوع گرانی عوارض ساختمانی در شهر گرگان اشاره کرد و این مسئله را یکی از اصلی ترین چالش های انبوه سازان در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد.

مرتضوی تصریح کرد: آن زمان که قیمت عوارض ساختمانی در شرایطی نامتعارف افزایش پیدا کرد، پیگیری هایی از سوی انبوه سازان صورت گرفت اما از آن جایی که موانع قانونی وجود داشت، توفیقی حاصل نشد. اما در خصوص عوارض امسال، شورای شهر خیلی هوشمندانه و با ذکاوت اقدام کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان کرد که متخصصان و کارشناسان زیادی در کمیسیون عمران شورای شهر گرگان حضور داشتند و اجازه ندادند که قیمت عوارض ساختمانی به شکل بی رویه ای افزایش پیدا کند. به همین دلیل است که در سال جاری شاهد افزایش قیمت چندانی نخواهیم بود.

سید محمد مرتضوی دلیل اصلی افزایش قیمت عوارض ساختمانی را ناتوانی شهرداری از تامین هزینه های شهر دانست. در سال های گذشته قسمت زیادی از هزینه های شهرداری توسط بخش عوارض نوسازی پوشش داده می شد. اما سال هاست که این حوزه کمرنگ شده و درآمد خاصی برای شهرداری ندارد.

وی همچنین از حضور مردم برای تامین هزینه های شهری تشکر کرد و عنوان نمود که شهروندان نیز برای اداره ی بهتر شهر و سکونت مناسب تر، مشارکت فعالی داشتند. اما حالا که مشکلات اقتصادی و معیشتی افزایش پیدا کرده است، کمتر کسی قادر به نوسازی است و در نتیجه، بودجه ی شهرداری نیز کاهش پیدا می کند.

در این میان تنها منبع دیگری که برای تامین بودجه جلوی چشم شهرداری هاست، افزایش قیمت عوارض ساختمانی است. این در حالیست که افزایش قیمت مزبور، در نهایت به ضرر مصرف کننده خواهد بود.

به همین دلیل است که خیلی از متقاضیان مسکن و خانه اولی ها، دیگر نمی توانند مشارکت فعالی در بازار خرید و فروش مسکن داشته باشند و فشار اصلی روی گُرده‌ی آن هاست!

سید محمد مرتضوی، تاکید کرد که با چنین سیاست هایی، بیش از ۷۰ درصد هزینه های شهری را متقاضیان خرید خانه متقبل می شوند. این اقدام ظلم بزرگی به خریداران و مصرف کنندگان نهایی مسکن است.

این عضو کانون انبوه سازان استان گلستان تصریح کرد که شهرداری به جای افزایش عوارض باید به سمت درآمدهای پایدار حرکت کند. مثلا می تواند خدمات خود را به حوزه های دیگری مثل گردشگر پذیری یا هوشمندسازی شهر تعمیم دهد تا به این ترتیب، درآمد خود را بهتر کند.

چنین رویکردی در نهایت هم به نفع انبوه ساز است و هم مردم و شهرداری ها!

وی در نهایت از اعضای شورای شهر گرگان درخواست کرد که حرکت به سمت درآمد پایدار را آغاز کنند. اولین نتیجه ی چنین اقدامی، کاهش قابل توجه هزینه های تمام شده ی ساختمان است که در نهایت، رضایت فراوان مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت. در غیر این صورت باید شاهد گرانی های روزافزون و دوری خریداران و سازندگان از بخش مسکن باشیم.

دیدگاه ها غیرفعال است