افزایش صدور پروانه های ساختمانی در سال ۱۴۰۲

به نظر می آید که در سال جاری، میزان ساخت و ساز مسکن با رشد چشمگیری مواجه شده است. حدود ۱۷ هزار و ۱۳۸ واحد مجوز ساخت دریافت کرده اند. این در حالیست که در ۳ ماه ابتدایی سال گذشته، این عدد تنها ۶ هزار و ۲۷۹ واحد مسکونی بود.

به گزارش پرشین سازه ، گرچه خبر مربوط به افزایش ساختمان سازی می تواند مثبت باشد اما واقعیت این جاست که بازار، هنوز هم فاصله ای جدی با وضعیت طبیعی و نرمال دارد.

سازنده های ساختمانی به زحمت و با احتیاط وارد بازار می شوند. چرا که وضعیت معاملات مسکن کاملا راکد است و خیلی از آن ها با مشکل فروش واحدهای خود مواجه می شوند. از سوی دیگر، هیچ چشم انداز روشنی برای سرمایه گذاری ساختمانی وجود ندارد.

از طرف دیگر، تورم نهاده های ساختمانی نیز روز به روز افزایش پیدا می کند. به نحوی که هزینه ی ساخت تا متری ۲۰ میلیون تومان هم می رسد. به این ترتیب هیچ یک از سازندگان نمی توانند قیمت فروش یا حاشیه سود خود را حساب کنند. به همین دلیل ترجیح می دهند که در چنین وضعیتی پا به بازار نگذارند.

خیلی از سازندگانی که در حال حاضر، پروژه ای در دست ساخت دارند، اصلا نمی دانند که با چه هزینه ای، پروژه را به اتمام می رسانند یا اینکه سود آن ها چقدر خواهد بود. در نتیجه عدم ثبات موجود در بازار مسکن، باعث شده که واحدی هم ساخته نشود.

آمارها می گوید که ساخت و ساز به اندازه ی ۱۷۰ درصد رشد کرده است، اما جستجوی کوتاهی در سطح شهر نشان می دهد که چنین آماری نمی تواند صحت داشته باشد. فقط در بافت های فرسوده است که تقریبا ساختمان سازی رونق دارد.

با این وجود، به نظر می آید که آمارهای مربوط به افزایش صدور پروانه های ساختمانی، صحت دارد. در واقع این ساخت و ساز، به تفکیک مناطق پایتخت خواهد بود.

همچنین نباید فراموش کرد که تمام پروانه های ساختمانی صادر شده در نهایت به آغاز ساختمان سازی منجر نمی شوند. حتی اعتبار ۲ ساله ی این مجوزها هم، همین موضوع را تاکید می کند و مشخص می کند که چرا بسیاری از سازنده ها، با تاخیر وارد پروسه ی اجرایی می شوند.

البته نمی توان کم و کیف آمارهای مربوط به صدور پروانه را نیز مد نظر قرار نداد. به نظر می رسد که مدیریت شهری از رشد آمار صدور پروانه نتوانسته است، نتیجه ای که برای افزایش رونق در بازار مسکن می خواهد را به دست آورد.

اصلی ترین چیزی که می تواند بازار مسکن را با رونق همراه کند، افزایش ساخت واحدهای ارزان قیمت با متراژ کوچک است که با توان مالی خانه اولی ها، هماهنگ باشد. اما به نظر می آید که بیشتر پروانه های ساختمانی صادر شده، از این جنس واحدها نیستند.

بررسی ها نشان می دهد که فقط بخش کوچکی از پروانه های ساختمانی صادر شده، مربوط به ساخت این واحدهای کوچک متراژ در مناطق فرسوده ی تهران بوده است. در سه ماه اول امسال، حدود ۴ هزار و ۵۳۷ واحد مسکونی در بافت فرسوده موفق به کسب جواز شده اند.

البته همین آمار نشان می دهد که رشد زیادی در این حوزه داشته ایم و ۲۴۰ درصد، نسبت به بهار سال گذشته، افزایش داشته ایم.

در این میان نباید محرک هایی که باعث افزایش صدور مجوز ساخته شده را دست کم بگیریم. شاید یکی از موثرترین آن ها، کمیسیون ماده ۵ باشد. سهم مصوبات این کمیسیون در پروانه های ساختمانی از زیر ۱ درصد در طول دهه ۹۰ به شش درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

همچنین ۲۵ درصد از مصوبات کمیسیون ماده ۵ به مناطق ۱ و ۲ مربوط بوده است. این در حالیست که سهم ۹ منطقه ی جنوبی تهران، تنها ۲۰ درصد بوده است.

بررسی این اعداد و ارقام نشان می دهد که بیشتر امتیازهایی که توسط کمیسیون مورد نظر صادر شده، بیشتر مربوط به لوکس ترین مناطق تهران بوده است. به این معنی که مدیریت شهری باز هم توجه خاصی به ساخت مسکن ارزان نداشته است.

دیدگاه ها غیرفعال است